Dental Tribune Serbia & Montenegro

Parodontologija na korak bliže priznavanju u EU

By Dental Tribune International
November 19, 2019

MADRID, Španija: U proteklih nekoliko godina Evropsko udruženje za parodontologiju (European Federation of Periodontology - EFP) sprovodilo je kampanju da se parodontologija u Evropskoj uniji prizna kao zasebna specijalnost. Na nedavno održanom sastanku u vezi profesionalnih kvalifikacija i slobodnu razmenu stručnjaka, EU koordinatorska grupa (GoCs) je raspravljala o ovoj temi i EFP su dali nakon sastanka izjavu da veruju da su najverovatnije vrlo blizu ostvarenja svog cilja.

Priznavanje parodontologije u okvirima EU omogućiće stomatolozima-specijalistima parodontologije da rade unutar Evropske unije bez ograničenja. Sa ovom olakšicom se, prema izjavi EFP omogućava specijalistima parodontologije da razmenjuju znanja i razvijaju struku, a smatraju da će doći i do porasta interesovanja za ovu specijalizaciju što će dovesti do boljeg zbrinjavanja pacijenata sa parodontološkim problemima.

Na sastanku koordinatorske grupe EU bili su prisutni predstavnici svih država članica EU, kao i država koje su članovi Evropske trgovinske asocijacije. Na dnevnom redu sastanka je, između ostalog, tema bila program za dalji razvoj profesionalnih kvalifikacija, kao i slobodna razmena stručnjaka unutar EU. U cilju priznavanja odrežene profesije, u ovom slučaju profesije specijaliste za parodontologiju, svaka zasebna država mora zvanično da potvrdi status profesije u svojoj državi, kao i da dođe do potvrde ekonomske neophodnosti u Evropskom parlamentu i nakon toga u Evropskom savetu, a po obrazloženju Evropskog udruženja za parodontologiju.

Prof. dr Nairn Wilson, koji je u okviru EFP zadužen za priznavanje parodontologije kao zasebne specijalnosti, izjavio je da smatra da su vrlo blizu priznavanja u okviru cele EU.

Parodontologija je trenutno pruznata kao specijalnost u 12 država od ukupno 28 članica EU. Ipak, u pojedinim državama postoji otpor u stomatološkim asocijacijama jer smatraju da će se povećanje broja specijalnosti u stomatologiji ograničiti spektar usluga koje mogu pacijentima da pružaju stomatolozi koji nemaju završenu specijalizaciju. Kao odgovor na te sumnje dr Wilson je naglasio da “dentalne asocijacije ne treba da zabrinjava ovo priznavanje parodontologije jer to treba da dovede do razvoja struke, i ono nije restriktivno za ostale stomatologe.”

Comments are closed here.

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International