Dental Tribune Serbia & Montenegro
Istraživači su otkrili da promena dominantne strane švakanja kod pacijenata kojima je ugrađen zubni implantat može dovesti do patologije formiranja koštanog tkiva. (Fotografija: Univerzitet RUDN) 

Promena načina žvakanja razlog pogoršanja kod zubnih implantata

By Franziska Beier, Dental Tribune International
January 05, 2021

MOSKVA, Rusija: Efekat promenjene navike žvakanja u kontekstu dentalne implantologije još uvek nije dovoljno proučen. Sada su istraživači sa Prvog moskovskog državnog Medicinskog Univerziteta Sechenov i RUDN uUiverziteta otkrili da promena dominantne mastikatorne strane nakon hirurške intervencije može biti uzrok neuspeha implantata. Rezultati studije mogli bi biti podrška stomatolozima u planiranju strategije profilakse svojih pacijenata.

Zahvaljujući kvalitetu implantata i tehničkom napretku, dentalna implantologija je postigla vrlo visok nivo uspeha i ima stopu preživljavanja od oko 95%. Kasne komplikacije su jedino preostalo pitanje koje zabrinjava.

Ove komplikacije su uglavnom povezane sa mikrotraumama koje se javljaju ako se opterećenje implantata pogrešno izračuna pre operacije. Prekomerno opterećenje dovodi do oštećenja spoja metala i kostiju, omogućavajući bakterijama da napadaju i izazivaju upalu, kako je opisano u saopštenju za štampu o nedavnoj studiji istraživača sa RUDN univerziteta.

Istraživači su sugerisali da bi dodatni stres na implantat mogao nastati ako pacijent promeni dominantnu stranu žvakanja u prvih nekoliko meseci nakon operacije. Prema saopštenju za štampu, dominantna mastikatorna strana pacijenta može se promeniti, na primer, zbog upale zuba. Budući da je pacijentu potrebno približno tri do četiri meseca da se navikne na zubni implantat i da se dominantna strana žvakanja tokom tog vremena može promeniti, proračuni preoperativnog opterećenja mogu postati neadekvatni i nedovoljno tačni.

Navika žvakanja važan faktor za adaptaciju zubnog implantata

U kliničkom ispitivanju, istraživački tim pratio je proces rehabilitacije 64 pacijenata koji su dobili zubni implantat za jedan ili dva zuba samo na jednoj strani vilice kako bi procenili posledice promene na dominantnoj strani žvakanja. Kontrolnu grupu činilo je 56 ljudi koji su pokazali manje nedostatke u zubnom nizu donje vilice i koji nisu imali bolesti tvrdog ili mekog tkiva.

Od pacijenata koji su dobili zubni implantat, 40 (62%) je promenilo svoju dominantnu žvakaću stranu u roku od tri do šest meseci. Istraživači su ovo smatrali „povratkom u status koji je postojao pre formiranja ograničenih nedostataka“. Podaci su pokazali da je nakon primene i fiksacije zubnog implantata, proces vraćanja uobičajene dominantne strane žvakanja kod ovih 40 pacijenata praćen većim pogoršanjem ukupnog ishoda lečenja, u poređenju sa 24 pacijenta (38%) koji su održavali žvakanje na dominantnoj strani. Tri do šest meseci nakon operacije, pacijenti prve grupe bili su 22,3% manje prilagođeni implantatima, u poređenju sa 9,3% u drugoj grupi. Kontrolna grupa je tokom studije pokazala prosečan rezultat od 9,6%.

„Promena dominantne strane žvakanja važan je faktor u adaptaciji na zubne implantate. Prema našoj studiji, to takođe može biti razlog za patološke procese, što na kraju dovodi do gubitka implantata. Stomatolozi moraju biti svesni rasprostranjenosti takvih promena, uzeti ih u obzir prilikom izrade planova posthirurške rehabilitacije i tražiti njihove znakove tokom redovnih pregleda “, rekao je koautor prof. Igor Voronov sa Odeljenja za protetsku stomatologiju RUDN Univerziteta.

Studija pod naslovom „Promena dominantne strane žvakanja kao ozbiljnog faktora za prilagođavanje strategije profila fiksne zubne proteze podržane implantatom ograničenih bočnih defekata“, objavljena je 20. avgusta 2020. u Evropskom stomatološkom časopisu, pre uključivanja u izdanju.

ovo naučno istraživanje pod naslovom “Change in the dominant side of chewing as a serious factor for adjusting the prophylaxis strategy for implant-supported fixed dental prosthesis of bounded lateral defects”, objavljeno je 20. avgusta 2020.godine u onlajn izdanju European Journal of Dentistry, a kasnije će biti objavljeno i u štampanom izdanju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International