Dental Tribune Serbia & Montenegro

Objavite novosti

Da li tražite efikasan način da objavite svoje novosti u vezi sa vašim istraživanjem ili poslovanjem i da doprete do ciljne publike? Naš odeljak za vesti je najbolji način da se obratite profesionalcima iz oblasti stomatologije i predstavnicima industrije širom sveta.

Ukoliko želite da urednici časopisa „Dental Tribune” pregledaju vaše novosti, molimo vas popunite sledeći obrazac. Kada to obavite, dobićete e-poštu sa potvrdom. Ako je vaš materijal pogodan za objavljivanje, urednik će stupiti u kontakt sa vama. Vodite računa o tome da morate koristiti donji onlajn obrazac da biste objavili novosti na veb-sajtu časopisa „Dental Tribune”. Prijave putem e-pošte neće biti prihvaćene. Preporučuje se da popunite obrazac u celosti kako biste povećali verovatnoću objavljivanja.
Ova usluga je besplatna.

  • If available, please upload an image related to the news. Please make sure to have the rights for the image before uploading.
  • Please provide a description of the image for the caption and give credit to the copyright owner.
  • Contact Information


© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International