Dental Tribune Serbia & Montenegro

Objavite naučni rad

Da li želite da na efikasan način objavite svoj istraživački rad da biste doprli do ciljne publike? „Dental tribune” objavljuje naučne tekstove na mreži i u štampanom obliku.

Ukoliko želite da tim časopisa „Dental Tribune” pregleda vaš naučni rad, popunite ovaj obrazac. Kada to obavite, dobićete e-poštu sa potvrdom. Ukoliko je vaš rad pogodan za objavljivanje, urednik će stupiti u kontakt sa vama. Vodite računa o tome da morate koristiti donji onlajn obrazac da biste postavili svoje istraživanje na veb-sajtu časopisa „Dental Tribune”. Prijave putem e-pošte neće biti prihvaćene. Preporučuje se da popunite obrazac u celosti kako biste povećali verovatnoću objavljivanja rada.

Ova usluga je besplatna.

  • Optionally you can upload a main photo related to the news. Please make sure to have the rights for the photo before uploading.
  • Optionally, please provide the photo credits.
  • Contact Information


© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International