12. MEĐUNARODNI KONGRES STOMATOLOGA VOJVODINE 1. i 2. mart 2024. godine, Novi Sad - Events - Dental Tribune Serbia & Montenegro

Search Dental Tribune

12. MEĐUNARODNI KONGRES STOMATOLOGA VOJVODINE 1. i 2. mart 2024. godine, Novi Sad

Sačuvaj

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

Photo by Lazar Gugleta on Unsplash

Događaji 01 - 02 mart 2024

12. MEĐUNARODNI KONGRES STOMATOLOGA VOJVODINE
1. i 2. mart 2024. godine - poslovna zgrada NIS-a, Narodnog Fronta 12, Novi Sad
pod pokroviteljstvom Pokrajinskog Sekretarijata za zdravstvo AP Vojvodine
i Pokrajinskog Sekretarijata za privredu i turizam AP Vojvodine
Akreditacija: В-1743/23-II
Akreditovano za: LEКARE, STOMATOLOGE, FARMACEUTE, BIOHEMIČARE, MEDICINSКE SESTRE, STOMATOLOŠКE SESTRE, ZDRAVSTVENE I ZUBNE TEHNIČARE
Organizator:
Broj bodova:
15 - bodova za predavače po pozivu,
13 - bodova za usmene prezentacije,
11 - bodova za poster prezentacije,
10 - bodova za pasivno učešće
Stručni deo Kongresa odvijaće se putem predavanja po pozivu i prezentacija.
Kongres predstavlja stručnoj javnosti stomatološku implantologiju, implantološku protetiku i sve oblasti stomatologije i medicine vezane za ove teme. Kongres ima karakter multidisciplinarnog naučno-stručnog skupa. Učesnici dobijaju potvrde o učešću (kontinuirana edukacija). Prijava učešća (sa obaveznim sažecima) je do 1.02.2024., na adresu Organizacionog odbora Kongresa:
Za 12. Kongres stomatologa Vojvodine
21000 NOVI SAD
Skerlićeva 5
E-mail: ussiedi@ussiedi.com
More information
advertisement
advertisement