DT News - Serbia & Montenegro - Da li znakovni jezik treba da bude deo stomatoloških nastavnih planova i programa?

Search Dental Tribune

Da li znakovni jezik treba da bude deo stomatoloških nastavnih planova i programa?

Rezultati studije su pokazali da bi osnovni kurs znakovnog jezika za stomatološke kliničare mogao biti od velike koristi u radu sa pacijentima sa oštećenim sluhom. (Fotografija: PeopleImages.com – Yuri A/Shutterstock)
Anisha Hall Hoppe, DTI

Anisha Hall Hoppe, DTI

pon. 5 februar 2024

Sačuvaj

DŽEDA, Saudijska Arabija: Procenjuje se da zapanjujućih 1,5 milijardi ljudi u svetu pati od nekog nivoa gubitka sluha, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije. Nedavna studija na Bliskom istoku istraživala je kako stomatološki kliničari mogu bolje da komuniciraju u radu sa pacijentima sa oštećenjem sluha, sa detaljima o razvoju i uticaju opcionog kursa arapskog znakovnog jezika za studente četvrte godine stomatologije na Univerzitetu Kralj Abdulaziz u Džedi.

Istraživanje je imalo za cilj da se pozabavi komunikacijskim barijerama sa kojima se suočavaju pojedinci sa oštećenjem sluha u stomatološkim ordinacijama, posebno na Bliskom istoku, gde postoji značajan jaz u uslugama za osobe sa oštećenim sluhom. Za studiju, 141 student stomatologije učestvovao je u četvorosatnom kursu koji je osmišljen da poboljša njihovo razumevanje kulture gluvih osoba i izazova sa kojima se suočavaju pacijenti oštećenog sluha u stomatološkim ordinacijama. Kurs je pokrivao prava pacijenata sa oštećenjem sluha, uobičajene zablude o kulturi gluvih i praktične veštine znakovnog jezika relevantne za stomatologiju. Nastavni plan i program je bio pokriven kroz predavanja, diskusije o slučajevima i interakciju sa stomatologom sertifikovanim na znakovnom jeziku.

Efikasnost kursa je određena na osnovu odgovora studenata pre i nakon završetka kursa na pitanja koja se odnose na njihovu svest i znanje o pacijentima sa oštećenim sluhom, uključujući njihovu percepciju iskustva gluvih pacijenata u stomatološkom okruženju, činjenice o kulturi gluvih i kako da rade na odgovarajući način sa pacijentima sa oštećenjem sluha. Studenti su takođe testirani pre i posle kursa o pravilnom protokolu u više od deset kliničkih scenarija koji uključuju lečenje ili interakciju sa pacijentom sa oštećenjem sluha.

Rezultati studije su ukazali na značajno poboljšanje znanja i stavova studenata nakon pohađanja kursa. Pre kursa, studenti su imali ograničenu svest i razumevanje potreba i prava gluvih pacijenata. Međutim, evaluacija je otkrila da je došlo do značajnog povećanja njihovih ukupnih rezultata znanja i veština znakovnog jezika. Studija je otkrila da takve obrazovne intervencije mogu efikasno premostiti jaz u komunikaciji između stomatoloških zdravstvenih radnika i pacijenata sa oštećenim sluhom, što na kraju dovodi do boljih rezultata i razumevanja.

Istraživači su zaključili da bi kurs na Univerzitetu Kralj Abdulaziz mogao poslužiti kao model koji bi se mogao replikovati u drugim institucijama kako bi se poboljšala kulturna osetljivost i inkluzivnost u zdravstvenim ustanovama. Studija je takođe potvrdila potrebu za daljim istraživanjem kako bi se procenio dugoročni uticaj takve obuke na sposobnosti učenika da efikasno komuniciraju sa pacijentima oštećenog sluha.

Studija pod nazivom “Promoting Arabic sign language skills among dental students”, objavljena je 10.januara 2024.godine u onlajn izdanju časopisa Journal of Multidisciplinary Healthcare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement