Estetska zona i estetski senzibilitet – želje i mogućnosti - DRUGI DEO

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

I agree(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Definitivni dizajn privremenog mosta u Exocad – DentalCAD softveru (Zubna laboratorija Bulić)

Wed. 23. June 2021

save

„Ako želite pobjediti u trci, morate prvi proći kroz cilj.“ Alan Ford

U realnom životu pobeda je metafora, ali prolazak kroz cilj je suština. U ovom šaljivom alanfordovskom citatu sadržana je očigledna istina: moramo započeti trku jer prolazak kroz cilj jeste pobeda. Biti digitalan naša je zajednička trka, a pobeda je kada se ordinacija i laboratorija u potpunosti digitalizuju i uvežu.

Digitalizacija ili, bolje rečeno, digitalne metode i pristupi u stomatologiji, odnosno zubnoj laboratoriji, pre svega znače standardizaciju postupaka i procedura. Ovo je najveći benefit celog procesa jer njime se smanjuje uticaj trenutne inspiracije i motivisanosti stomatologa, odnosno zubnog tehničara, na konačni ishod rada. Isključivanje „glavnih” igrača iz samog proizvodnog procesa zvuči paradoksalno i pomalo zastrašujuće, ali sam proces je standardizovan i podrazumeva „šematizovanu” proveru.

Dakle modifikovan je pristup i način izrade tako da, na primer, stomatolog proverava rub preparacije na monitoru odmah nakon intraoralnog otiskivanja sa mogućnošću da ga samo u tom nedostajućem segmentu doskenira i ispravi.

Proverava mesta na okluzalnim površinama nakon brušenja ili podminiranost na brušenim zubima u toku samog I.O. skeniranja.

Zubna laboratorija dobija trenutne informacije i neophodne podatke pa može momentalno da zatraži ispravak. Svaki dizajn ide na proveru iz laboratorije u ordinaciju u svom virtuelnom obliku. Prototip budućeg mosta se nakon prilagođavanja u ustima (okluzija, provera naleganja itd.) skenira intraoralno i taj sken služi kao vodič za dizajniranje definitivne nadoknade.

U prvom delu članka opisano je da je zubna laboratorija sa digitalnim alatima izuzetno moćna kada se govori o estetskoj zoni.

Koliko je zaista podignuta lestvica kada iz ordinacije dobijemo digitalni otisak odnosno intraoralni sken?

Koja je razlika u protokolu i pristupu?

Koji „alati” nam stoje na raspolaganju?

Prikaz slučaja:

Ovaj slučaj se u potpunosti razlikuje od predhodnog u gotovo svim segmentima. Muškaracu u zrelim godinama sa starim M.K. mostom u gornjoj i donjoj vilici potrebna je kompletna rehabilitacija.

Nakon razgovora sa dr Dejanom Stajčić i analize fotografija - slika 1 (slike inicijalnog stanja) kao i situacionog I.O. skena 1a (slike situacionog skena) može se videti da je pacijent očigledno zbog neadekvatnog i dotrajalog rada imao uznapredovalu parodontopatiju.

Privremene krune:

Plan terapije je da, nakon što se ukloni stari M.K. most, uzme digitalni otisak intraoralnim skenerom za izradu privremenog mosta koji ima višestruku  ulogu.  Pre svega za obezbeđivanje privremene nadoknade, a nakon tretiranja mekih tkiva i parodontalnih džepova treba sprečiti proliferacije gingive na neželjenim mestima i njenu modelaciju u skladu sa estetskim zahtevima budućeg rada. Ujedno most je i prototip našeg definitivnog rada (slika 2) .

Dizajn privremenih kruna radimo u exocad softveru DentalCAD 3.0 Galway smile creator (distributer za Rep. Srbiju Tim Co. www.stomatologija.timco.rs)

Koristimo portretne fotografije pacijenta i situacioni digitalni otisak. Nije korišćen face scan jer smo imali dovoljno informacija. (slika 2a). Analizom intraoralnog skena utvrđeno je da imamo problem sa  putem unošenja na  zubu 35,  te je dr Stajčiću sugerisano da  se patrljak dodatno prilagodi.

Kao što je ranije spomenuto, prirodnost i boja su individualne kategorije. Naš pacijent je odabrao prirodniju varijantu oblika i boje zuba. Nakon potvrde dizajna štampamo prototip u DWS 3D printeru (DWS XFAB 2500, (distributer za Rep. Srbiju Tim Co. www.stomatologija.timco.rs) od biokompatibilnog resina Temporis u boji zuba A2 i proveravamo: naleganje, odnos prema mekim tkivima i antagonistima. (slike 3 i 3a)

Petnaest dana nakon tretmana mekih tkiva procenjeno je da su tkiva u odgovarajućem stanju, te se pristupilo dodatnim brušenjima (gde je situacija to zahtevala) i definitivnom otiskivanju intraoralnim skenerom.

Izrada definitivne konstrukcije

U ovoj fazi je preskenirani privremeni most naš prototip i koristimo ga kao pre-op. Korigovana je okluzija i oblik. (slika 4)

Sledeće  faze  iste  su  kao  i  u  prethodnom  slučaju:  rezanje  u  miling  mašini,  ručna separacija i izrada mikrotekstura na multilayer cirkonijumu, sinterovanje.

Nakon  procesa  sinterizacije  cirkonije  sledi  završna  obrada  i  mikroslojevanje  tečnom keramikom i predaja rada. (slike 5, 5a i 6)

Rekapitulacija digitalnog protokola u ovom konkretnom slučaju:

Fotografija, intraoralno skeniranje - otiskivanje situacije i brušenih zuba, dizajn privremenih kruna, 3D print privremenog rada, intraoralno skeniranje privremenog mosta, dizajniranje definitivnog mosta, rezanje multilayer cirkonije, mikroslojevanje i predaja.

I kao što je u prvom delu teksta rečeno, poslovica nam govori da onaj ko želi, uvek nađe način, a ko ne želi, nađe izgovor.

Probajmo da pronađemo način!

* Zahvalnost dr Dejanu Stajčiću i dr Milošu Ljubičiću
* distributer Medit za Rep. Srbiju Tim Co. www.stomatologija.timco.rs

Link za PRVI DEO  

Cdt Saša Bulić, Zubna laboratorija Bulić, Beograd

Osnivač i vlasnik zubne laboratorije Bulić. Tokom karijere učestvuje na brojnim edukacijama i radionicama u zemlji i inostranstvu. Završio školovanje u Bredent Akademiji u Sendenu, Nemačka (zvanični demonstrator i internacionalni trener). 2019. godine jedan je od predavača na European prosthetic roadshow u 8 evropskih gradova, između ostalog bavi se edukacijom i obukom kolega širom sveta. Jedan je od četri osnivača prestižnog Udruženja za estetsku stomatologiju Srbije. Sferu interesovanja bazira na novim digitalnim tehnologijama i materijalima kao što su press keramika, cirkonija, Peek, kompoziti i njihova klinička primena.

Estetska stomatologija Estetska zona

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *