Dental Tribune Serbia & Montenegro
Studija istraživača sa Imperial College London i King’s College London merila je i analizirala stvaranje aerosola tokom stomatoloških zahvata. (Fotografija: Imperial College London / King’s College London)

Istraživači predlažu sporije okretaje borera za bezbedniju stomatološku praksu u pandemiji

By
January 12, 2021

LONDON, UK: Stomatološke intervencije su od početka označene u pandemiji SARS-CoV-2 da predstavljaju visok rizik za širenje virusa. Stroge mere kontrole infekcije na stomatološkim klinikama pomogle su sprečavanju širenja virusa u stomatološkim uslovima; međutim, istraživači sa Imperial College London i King’s College London otkrili su da bi pažljiv odabir i rad stomatoloških bušilica mogao dodatno smanjiti rizik od prenosa.

Istraživači na univerzitetima su merili i analizirali stvaranje aerosola tokom stomatoloških zahvata i predložili promene u upotrebi stomatoloških bušilica kako bi se sprečio prenos SARS-CoV-2 i kontaminacija u stomatološkim klinikama.

Prema zajedničkom saopštenju za štampu, predlozi uključuju pažljiv odabir i kontrolu brzina rotacije bušilica koje koriste vodu samo kao rashladno sredstvo i izbegavanje upotrebe onih koje koriste mešavinu vode i vazduh kao rashladne tečnosti. Studija je identifikovala parametre koji bi omogućili da se stomatološke procedure, poput rekonstrukcije zuba, izvode sa 60 puta manje aerosolnih kapljica.

Istraživači su otkrili da upotreba tipova bušilica sa vazdušnim turbinama - najčešći tip zubnih bušilica - stvara guste oblake kapljica aerosola koji se šire brzo do 12 m/s i mogu brzo kontaminirati celu ordinaciju. Samo 1ml pljuvačke zaraženih pacijenata sadrži do 120 miliona čestica virusa, od kojih svaka ima sposobnost zaraze.

Fotografija „spreja formiranog od vazdušne turbine koja neometano radi u stabilnom stanju (A), raspodele verovatnoće koncentracije kapljica spreja na osnovu > 2000 slika (B) i njegove standardne devijacije (C). Za interpretaciju u (B) crvenim pikselima naznačena je 100% šansa da se u bilo kom trenutku naiđe na kapljicu, pikseli koji su crni 0%. U (C) se standardna devijacija prikazuje na ekvivalentnoj skali. “ (Fotografija: Imperial College London / King’s College London)

Testirali su mikromotornu bušilicu sa velikim obrtnim momentom i sa i bez upotrebe mlaza vode i vazduha. Otkrili su da je upotreba ove vrste bušilica bez strujanja vazduha pri brzinama manjim od 100.000 obrtaja/min proizvela 60 puta manje kapljica nego što su to uradili tipovi bušilica sa vazdušnim turbinama. Pored faktora kao što su položaj pacijenta i prisustvo ventilacionih sistema, otkrili su da vrsta borera i količina i vrsta rashlađivača koji se koristi uticali na širenje koncentracije aerosola u prostorijama za lečenje.

Istraživači su istakli da bi studija mogla da pomogne stomatolozima da razumeju kako da smanje količinu aerosola koji se stvara, potencijalno omogućavajući im da leče više pacijenata u toku radnog dana.

Ovaj važan naučni rad opisuje osnovne mehanizme koji dovode do stvaranja zubnih aerosola za koje trenutno smatramo da su visoko rizični“, izjavio je Prof Oven Addison sa King's College-a u Londonu sa Stomatološkog fakulteta, sa katedre za oralne i kraniofacijalne nauke, koautor studije. „Ovo nam je omogućilo da odaberemo parametre za upotrebu stomatoloških turbina kako bi zaštitili naše pacijente i stomatološki tim u ovom teškom trenutku.“

Prof. Addison je dodao: „Zbog pandemije COVID-19 stomatologija je postala praksa visokog rizika, ali potreba za lečenjem nije nestala. Naši predlozi bi mogli da pomognu da se ponovo otvori stomatologija za pacijente. “

Ovo naučno istraživanje pod nazivom Mechanisms of atomization from rotary dental instruments and its mitigationobjavljena je 16. decembra 2020. godine u u onlajn izdanju časopisa Journal of Dental Research, pre objavljivanja u štampanom izdanju. Sugestije istraživača uključene su u dokument o proceni dokaza Rapid Review of Aerosol Generating Procedures in Dentistry objavljenom 25. septembra 2020. od strane Škotskog programa za kliničku efikasnost zuba.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International