DT News - Serbia & Montenegro - Matcha: Novi saveznik u borbi protiv parodontalnih bolesti

Search Dental Tribune

Matcha: Novi saveznik u borbi protiv parodontalnih bolesti

Nedavna studija je pokazala da upotreba matche može pomoći u prevenciji i lečenju parodontalne bolesti. (Fotografija: In Green/Shutterstock)
Iveta Ramonaite, Dental Tribune International

Iveta Ramonaite, Dental Tribune International

pon. 10 jun 2024

Sačuvaj

TOKIO, Japan: Opsežna istraživanja pokazuju da je Porphiromonas gingivalis povezan sa nastankom i napredovanjem parodontalne bolesti. Proučavana je antimikrobna aktivnost biljke čaja Camellia sinensis protiv širokog spektra patogena; međutim, malo je informacija o njegovom uticaju na P. gingivalis. Zbog oskudnosti podataka, istraživači iz Japana su istražili kliničke efekte matche (mača) – napravljene od sirovog lišća C. sinensis – na parodontalnu bolest i otkrili da ona inhibira vezivanje i preživljavanje.

U ovoj naučnoj studiji istraživači iz Japana su sproveli seriju in vitro eksperimenata kako bi testirali efikasnost matcha rastvora protiv 16 oralnih bakterijskih vrsta, uključujući tri soja P. gingivalis. Otkrili su da ekstrakt matche eliminiše kultivisane ćelije P. gingivalis 4 sata nakon uzimanja.

Nakon toga, istraživači su regrutovali 45 ljudi sa hroničnim parodontitisom na Stomatološkoj školi Nihon univerzitetske bolnice u Matsudu u Tokiju za naknadnu kliničku studiju. Oni su nasumično rasporedili pacijente u tri grupe i dali im vodu za ispiranje usta koja sadrži čaj od ječma, ekstrakt mača ili natrijum azulen sulfonat hidrat za lečenje upale. Učesnicima je naloženo da ispiraj usta dva puta dnevno, a istraživači su analizirali njihovu pljuvačku pre i posle tretmana.

Oni su izvestili da su, za razliku od druge dve grupe, pacijenti koji su koristili vodicu za ispiranje usta koja sadrži maču pokazali značajno smanjenje nivoa P. gingivalis. Imajući u vidu nalaze, studija podržava upotrebu matche kao dela plana lečenja za osobe sa parodontalnom bolešću.

„Eliminacija P. gingivalis u usnoj duplji je u centru pažnje više od tri decenije u parodontologiji“, napisali su autori. „U ovoj studiji izvještavamo da matcha, proizvod Camellia sinensis, ometa Porphiromonas gingivalis, glavnog parodontalnog patogena, ne samo u seriji in vitro eksperimenata već i u pilot interventnom kliničkom ispitivanju pacijenata sa parodontitisom, u kojem je matcha vodica za ispiranje usta statistički značajno smanjila broj P. gingivalis u pljuvački, u poređenju sa nivoom pre intervencije. Sve zajedno, predlažemo da matcha može imati kliničku primenljivost za prevenciju i lečenje parodontitisa“, zaključili su oni.

Studija pod nazivom “Multimodal inhibitory effect of matcha on Porphyromonas gingivalis” objavljena je 21. maja 2024. u onlajn izdanju časopisa Microbiology Spectrum, pre objavljivanja u štampanom izdanju.

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement