Novi PCR-test će unaprediti otkrivanje i lečenje raka usne šupljine?

Search Dental Tribune

Novi PCR-test će unaprediti otkrivanje i lečenje raka usne šupljine?

Istraživači su razvili brzi test na karcinom usne šupljine kako bi unapredili rano otkrivanje raka i već su ga potvrdili kod pacijenata iz Kine, Indije i Velike Britanije. (Fotografija: valiantsin suprunovich/Shutterstock)
Iveta Ramonaite, Dental Tribune International

Iveta Ramonaite, Dental Tribune International

uto. 19 jul 2022

Sačuvaj

LONDON, Velika Britanija: U nastojanju da se unaprede otkrivanje i lečenje raka usne šupljine, istraživači sa Univerziteta Queen Mary iz Londona razvili su prvi test lančane reakcije polimerazom (PCR) za otkrivanje raka usne šupljine. Osim davanja brzih rezultata,ovaj  test, nazvan kvantitativni sistem dijagnostikovanja malignog indeksa (qMIDS), isplativ je i jednostavan za upotrebu i može smanjiti pritisak na trošak zdravstvene usluge u državi.

Prema Nacionalnoj zdravstvenoj službi, rak usne šupljine šesti je najčešći rak na svetu. U Velikoj Britaniji se svake godine otkrije oko 8.300novih  slučajeva raka. Iako sedam od deset takvih slučajeva raka počinje s premalignim lezijama, samo će jedna od deset takvih lezija evoluirati u karcinom.

Do sada, istraživači nisu bili u stanju da pronađu optimalan način za identifikovanje lezija koje bi mogle postati kancerogene. Jedna od metoda bila je i upotreba sistema ocenjivanja za ispitivanje uzoraka tkiva pod mikroskopom koji, međutim, često nema dovoljnu tačnost i preciznost.

Kada lekar nije siguran da li je lezija u ustima kancerogena, bolesnike s premalignitetom treba redovno pregledati tokom dužeg perioda, bez obzira na njihov stepen rizika. To može da bude uznemirujuće i štetno za pacineta i skupo za zdravstveni sistem. Međutim, blagi slučajevi se mogu brzo razviti u karcinom, a ako bolesnik to ne zna, može prekasno da zatražiti lečenje, a odgođena zdravstvena briga i nega su često agresivnije i skuplje i mogu dramatično smanjiti stopu preživljavanja.

Viši istraživač dr. Ian Hutchison, profesor oralne i maksilofacijalne hirurgije Univerziteta Queen Mary, izjavio je u saopštenju: “qMIDS će nam pomoći da identifikujemo pacijente s premalignitetima koji se nikada neće transformisati u rak, kako bi oni bili sigurni i oslobođeni bolničkog ispitivanja. Bolesnici s visokorizičnim premalignitetom mogu imati manji hirurški zahvat za uklanjanje lezije pre nego što se ona pretvori u karcinom, čime se bolesnik leči i spašava od velikog hirurškog zahvata, što posledično smanjuje troškove zdravstvene zaštite. To je snažan alat, posebno kada se primenjuje u kombinaciji s konvencionalnom histopatološkom procenom.”

Dr Muy-Teck Teh, pronalazač kvantitativnog dijagnostičkog sistema malignog indeksa za otkrivanje raka usne šupljine. (Fotografija: Muy-Teck teh)

Komentarišući važnost ranog otkrivanja raka, čovek koji je patentirao  qMIDS-a dr Muy-Teck Teh izjavio je za Dental Tribune International (DTI): “Uvek sam verovao da je rano otkrivanje raka ključno za uspešan ishod lečenja. Rano determinisanje karcinoma znači lakše i manje štetno lečenje. I što je najvažnije, rano lečenje daje značajno veće izglede za uspešno izlečenje pacijenta.”

Uprkos njegovim prednostima, test još uvek nije dostupan za širu upotrebu. “Kao molekularni biolog, proučavao sam gene raka upotrebljavajući qPCR [kvantitativni PCR] više od 20 godina. Budući da je otkrivanje tih gena s pomoću qPCR-a tako pouzdano i brzo, uzrujava me što takva vrhunska tehnologija nije u širokoj upotrebi za dijagnostikovanje karcinoma. Neprihvatljivo je da pacijenti moraju čekati između jedne i tri sedmice na svoje patološke nalaze kada već postoji fantastična, isplativa qPCR tehnologija koja može dati rezultate u nekoliko sati”, komentarisao je dr Teh.

Dr Teh je takođe napomenuo da bi, s obzirom na to da je oralni karcinom zastupljeniji u nižim društveno-ekonomskim grupamaa, povećana dostupnost qMIDS-a mogla da optimizuje pronalaženje slučajeva u depriviranim i visokorizičnim populacijama.

Karakteristike testa

Dijagnostički test qMIDS može se provesti na više mesta lezije u ustima u kojima su zahvaćena velika područja. Rezultati se mogu dobiti  90 minuta nakon obrade tehničara, a test može otkriti i niskorizične i visokorizične bolesnike s rakom usne šupljine, čime se poboljšava stopa izlečenja i ishod lečenja. S obzirom da se test bazira na hemijskom otkrivanju i automatizovanoj digitalnoj kvantifikaciji, istraživači ističu da je rizik od ljudske pogreške sveden na najmanju moguću meru.

Dr Teh je izjavio za DTI da je test qMIDS sada spreman za buduće kliničko istraživanje koje će potvrditi njegovu dijagnostičku sposobnost u stvarnom kliničkom okruženju. Međutim, potrebno je dodatno finansiranje kako bi se test sproveo i integrisao u postojeću zdravstvenu infrastrukturu pre nego što postane dostupan za javnu upotrebu.

Sličnosti s PCR-testom za detekciju bolesti SARS-CoV-2

Dr Teh je objasnio da, poput PCR-testova za COVID-19, qMIDS test otkriva RNK. Osim toga, oba testa zahtevaju da laboratorijski tehničar upravlja aparatom qPCR i sprovodi analizu. Međutim, postoje dve ključne razlike. Prvo, za COVID-19 PCR-test potreban je nazalni ili oralni bris, dok je za test qMIDS potrebna mala biopsija tkiva od 1 mm koju može uzeti opšt stomatolog ili oralni hirurg. Drugo, PCR-testovi za COVID-19 otkrivaju manji broj virusnih gena, dok qMIDS test može otkriti 16 ljudskih gena.

Ovo istraživanje pod nazivom „Molecular signatures of tumour and its microenvironment for precise quantitative diagnosis of oral squamous cell carcinoma: An international multi-cohort diagnostic validation study”, objavljeno je marta 2022.godine u onlajn izdanju časopisa Cancers.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement