Ograničenja u ishrani mogu ublažiti parodontalnu bolest

Search Dental Tribune

Ograničenja u ishrani mogu ublažiti parodontalnu bolest

Novo istraživanje King’s koledža u Londonu pokazalo je da ograničavanje kalorija na između 500 i 1.300 dnevno može pomoći u smanjenju parodontalne bolesti. (Fotografija: Josep Suria/Shutterstock)
Dental Tribune International

Dental Tribune International

sre. 12 jul 2023

Sačuvaj

LONDON, Velika Britanija: Pošto je dokazano da parodontitis dovodi do lokalne i sistemske upale, istraživači su nedavno ispitali efekte ograničenja u ishrani kako na odgovor na lečenje tako i na upalu kod parodontalne bolesti. Studija, koja je prvi sistematski pregled za procenu mogućeg efekta ograničenja u ishrani na parodontalnu bolest, otkrila je da ograničavanje unosa kalorija može pomoći u poboljšanju parodontalnog stanja smanjenjem lokalne i sistemske upale.

Pregled je uključio četiri studije na životinjama i dve studije na ljudima. Istraživači su otkrili da određeni pristupi ograničenju ishrane ili kalorija mogu uticati na parodontalna stanja smanjenjem lokalne i sistemske upale i poboljšanjem kliničkih parametara, čime se minimizira progresija parodontalne bolesti u poređenju sa takvom progresijom kada se primenjuje normalna ishrana.

Međutim, istraživači su primetili da nalaze treba tumačiti sa oprezom jer je sistematski pregled uključivao samo ograničen broj studija, od kojih je većina sprovedena na životinjskim modelima. Pored toga, studije na ljudima bile su metodološki jednostavne studije sa samo četvoromesečnim periodom praćenja. Stoga istraživači veruju da bi trebalo preduzeti dalje studije u ovoj oblasti.

„Ako se potvrde, rezultati prikazani u ovom pregledu mogli bi da sugerišu ograničenje kalorija kao sredstvo za smanjenje parodontalne upale i potencijalno poboljšanje odgovora na lečenje“, dr Luiđi Nibali, profesor parodontologije na Fakultetu za stomatologiju, oralne i kraniofacijalne nauke na King's College London , navodi se u saopštenju za javnost.

„Do sada je predloženo kalorijsko ograničenje na 500 do 1.300 kalorija dnevno na kratko, sa ili bez povezanih fizičkih vežbi. Međutim, u budućnosti bi se mogli uvesti i drugi režimi za koje se može dokazati da su izvodljivi i efikasni“, zaključio je on.

Studija pod nazivom “Could dietary restrictions affect periodontal disease? A systematic review”, objavljen je u onlajn izdanju Clinical Oral Investigations 18. maja 2023 pre objavljivanja u štampanom izdanju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement