Minamatska konvencije u cilju smanjivanja upotrebe dentalnog amalgama

Search Dental Tribune

Minamatska konvencije u cilju smanjivanja upotrebe dentalnog amalgama

Stranke Minamata konvencije o živi nedavno su odobrile ograničenja za korištenje žive u dentalnim ustanovama. (Slika: Shutterstock/Goffi)
Dental Tribune International

Dental Tribune International

pon. 8 avgust 2022

Sačuvaj

ŽENEVA, Švajcarska: Do danas je više od 100 zemalja ratifikovalo Minamatsku konvenciju o živi, ​​globalni ugovor za suzbijanje uticaja žive na životnu okolinu i zdravlje ljudi. Potpisnici konvencije nedavno su odbili kontroverzni predlog izaslanstva afričke regije za potpunu zabranu dentalnog amalgama i umesto toga su odobrili dve nove odredbe koje dodaju ograničenja upotrebi žive u procesu postupnog smanjenja.

Tokom druge etape sastanka Konferencije stranaka Minamatske konvencije o živi krajem marta ove godine ograničenja upotrebe žive odobrili su stomatolozi i kod pacijenata mlađih od 15 godina, kao i kod trudnica ili dojilja, umesto da podrže sveobuhvatnu zabranu upotrebe dentalnog amalgama.

Iako postoje alternative za satomatološke materijale bez žive, klinički, ekonomski i praktično, one su još uvek manje nego optimalne i zato je potrebno kontinuirano ulaganje kako bi se ubrzao razvoj inovativnih restaurativnih materijala, povećala njihova trajnost i pristupačnost kako bi se iz laboratorijskih uslova premestili na tržište. Ako se to ne učini, stomatolozi će svedočiti negativnom uticaju na pružanje kvalitetnog lečenja karijesa i povećanju ekstrakcija zuba, što preti povećanjem nejednakosti u oralnoj zdravstvenoj zaštiti. Takođe je potrebno i više dokaza o uticaju novih restaurativnih materijala na zdravlje i životnu okolinu.

S obzirom da ne postoji rešenje za svaku situaciju s kojom se susrećemo pri sprovodjenju postupnog smanjenja, organizacije poput Svetske stomatološke federacije (FDI) naglašavaju važnost prilagodjavanja strategija nacionalnim kontekstima i u skladu s II. delom Dodatka A konvencije. Odeljak na koji se pozivaju propisuje da svi napori da se postupno smanji upotreba dentalnog amalgama trebaju uzeti u obzir relevantne međunarodne smernice i lokalne okolnosti, kao i  da strane moraju usvojiti najmanje dve od devet mera. Mere uključuju promociju politika koje favorišu alternative amalgama, podsticanje istraživanja i razvoja kvalitetnih restaurativnih materijala bez žive u dentalnoj medicini i utvrđivanje nacionalnih ciljeva za promociju oralnog zdravlja.

Da bi se dobro pripremile za naredni sastanak u Ženevi 2023. godine, preporučuje se da stranke rade zajedno sa svojim ministarstvima za zaštitu životne sredine, ministarstvima zdravlja, nacionalnim stomatološkim udruženjima i predstavnicima struke kako bi razumeli izazove i izvedivost bilo kojeg preporučenog pristupa. Svetska zdravstvena organizacija navodi da bi uspostavljanje nacionalnog koordinacionog odbora pod vodjstvom resornog ministarstva za zaštitu životne sredine i ministarstva zdravlja mogla stvoriti okruženje pogodno za izgradnju konsenzusa za zdravstveni sektor.

Više informacija o Minamatskoj konvenciji o živi možete pronaći na www.mercuryconvention.org.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement