DT News - Serbia & Montenegro - Povećanje svesti o menopauzi u stomatologiji

Search Dental Tribune

Povećanje svesti o menopauzi u stomatologiji

Prema različitim izvorima, mnoge žene u menopauzi razmišljaju o napuštanju stomatološke profesije zbog nedostatka podrške i razumevanja svojih poslodavaca ili menadžera. (Fotografija: oneinchpunch/Shutterstock)

LONDON, Velika Britanija: Hormonske promene koje žene doživljavaju u menopauzi mogu izazvati kognitivne, fizičke i psihološke simptome i oni su dobro poznati. Međutim, efekti menopauze na žene na radnom mestu su još uvek slabo dokumentovani i shvaćeni, a tema je često stigmatizovana. Srećom, poslednjih godina postoji veliko interesovanje za edukaciju stomatološke zajednice o izazovima sa kojima se žene u menopauzi suočavaju na radnom mestu i za nuđenje saveta poslodavcima o tome kako da ih podrže.

Simptomi menopauze variraju i mogu uključivati navale vrućine, “maglu u mozgu”, loše raspoloženje - uključujući depresiju - i nesanicu. Kao posledica toga, žena koja prolazi kroz menopauzu može da oseti umor tokom dana i da ima poteškoća sa koncentracijom. Komentarišući rastući interes poslodavaca za menadžment menopauze Viki Kitni iz kompanije za ljudske resurse Peninsula je rekla u saopštenju za štampu: „Uz rastuću svest o potrebi podrške ženama sa simptomima menopauze, vidimo stalan tok upita iz stomatoloških ordinacija o ovom pitanju. Oni predstavljaju mali, ali značajan broj slučajeva, a trend se povećava." Efekti menopauze mogu trajati od nekoliko godina do više od jedne decenije. Pošto 77% stomatoloških timova u UK čine žene, uključujući skoro 52% stomatologa, 93% stomatoloških higijeničara i 98% stomatoloških medicinskih asistenata, čini se prikladnim i neophodnim razgovarati o tome kako menopauza može uticati na radni učinak . Ovo bi bilo od pomoći ne samo za poboljšanje morala osoblja, već i za zadržavanje kvalifikovanih radnika i efikasnije zapošljavanje novog osoblja. Zabrinjavajuće je da podaci pokazuju da mnoge žene razmišljaju o napuštanju stomatološke profesije tokom menopauze i nedostatka podrške na radnom mestu. „Istraživanje je pokazalo da 10% žena napušta posao, a mnogo više skraćuje radno vreme ili odustaje od unapređenja zbog simptoma menopauze. Osećaj da su na poslu  podržani je važan deo rešavanja ovog problema. To bi takođe trebalo da pomogne u ispunjavanju ukupnih obaveza navedenih u Dugoročnom planu radne snage Nacionalne zdravstvene službe Engleske, koji naglašava potrebu da se zadrže cenjeni zaposleni podstičući ih da ostanu na radnom mestu“, primetila je Debi Herbst, stomatološki pravni savetnik u Sindikatu  za zaštitu stomatologa.

„Deset procenata žena u menopauzi napušta posao, a mnogo više skraćuje radno vreme ili odustaje od unapređenja“- Debi Herbst, sindikat stomatološke zaštite

 Mnogi postojeći zakoni koji regulišu uslove rada zaposlenih u menopauzi su nejasni, a postoji ograničena literatura o efektima koje menopauza može imati na članove stomatološkog tima. Međutim, mnoge organizacije i stomatološke ordinacije sada razmatraju usvajanje politike koja utvrđuje kako da podrže osoblje tokom menopauze. Ovo takođe dolazi kao odgovor na sve veći broj pravnih slučajeva u vezi sa menopauzom. Podaci pokazuju da se broj sudskih procesa u vezi  zapošljavanja i menopauze udvostručio poslednjih godina.

Promovisanje kulture rada sa većom podrškom

Utirući put kulturi rada sa većom podrškom, Britansko udruženje stomatoloških medicinskih sestara (BADN) pokrenulo je politiku menopauze u martu 2022. kako bi pomoglo kao podrška osoblju  koje ima simptome menopauze na radnom mestu. U intervjuu za Dental Tribune International, Jacqui Elsden, predsednica BADN-a, rekla je: „Mislim da je zaista važno da poslodavci razumeju šta žene doživljavaju tokom menopauze. Ako zaposlena oseća da je shvaćena, to je velika razlika i ona će učiniti sve što može da svoj posao obavlja na najbolji mogući način.”

Elsden je takođe primetila da je menopauza, iako je prirodan deo života žene, tabu tema. Pošto su prethodne generacije bile neme na ovu temu, žene često nemaju dovoljno znanja i svesti o menopauzi.

Poboljšanje uslova rada

 Visoka temperatura, vlažnost, loša ventilacija, neudobna radna uniforma, buka i nedostatak pristupa tihim i mirnim prostorima doprinose pogoršanju efekata menopauze na radnom mestu. Da bi poboljšali uslove rada za žene u menopauzi, poslodavci bi mogli da razmotre prilagođavanje radnog mesta kao što je ugradnja klima uređaja ili korišćenje ventilatora, obuka zaposlenih o menopauzi i uvođenje fleksibilnog radnog vremena. Pored toga, stomatološke ordinacije treba da podstiču otvorenu komunikaciju o menopauzi i nude podršku za mentalno zdravlje žena u menopauzi.

„Negovanje otvorenog, inkluzivnog okruženja u kojem zaposleni osećaju da mogu da komuniciraju o tome kako menopauza utiče na njih bez stigme ili sramote pomoći će ordinacijama da postanu poslodavci pogodni za zaposlene u menopauzi“, primetila je Kitni.

Prednosti usvajanja politike menopauze na radnom mestu uključuju manje odsustva sa bolovanja i fluktuaciju zaposlenih, kao i povećan angažman i lojalnost.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement