Dental Tribune Serbia & Montenegro

Studenti stomatologije uče uz pomoć nove tehnologije

By Dental Tribune International
February 03, 2020

BRIZBEJN, Australija: Studenti stomatologije i medicinske sestre obučavaju se od nedavno uz pomoć nove tehnologije u edukaciji u zdravstvu koja se bazira na augmentiranoj realnosti koja im omogućava bolje uvežbavanje veština i lakše učenje. Ova tehnologija je drugačija od virtuelne realnosti kojom se obezbeđuji veštački uslovi u potpunosti, dok se kod augmentirane realnosti radi samo o „prekrivanju“ stvarnog stanja sa kompjuterski generisanim sadržajem.

Kao i kod upotrebe virtuelne realnosti, tako i kod augmentirane realnosti studenti treba da koriste VR naočare prilikom učenja. Ovu aplikaciju pod nazivom HoloHuman je napravila kompanija Pearson Education, a koriste Microsoft tehnologiju koja omogućava neverovatan uvid u ljudski organizam, a na raspolaganju je studentima Stomatološkog fakulteta Univerziteta Kvinslend (University of Queensland).

Ova aplikacija omogućava detaljno 3D istraživanje anatomije, kod studenata stomatologije sa posebnim naglaskom na anatomiju glave i vrata. Studenti opisuju iskustvo rada sa ovom aplikacijom kao osećaj da imaju rendgenski vid, kao da mogu da vide kroz kožu i istražuju u dubinu slojeve ljudskog tela. Ovaj interaktivni način učenja nije ograničen samo na upotrebu VR naočara. Studenti rade pojedinačno ili simultano u grupama i ova aplikacija omogućava da ostali studenti koji trenutno ne rade sa aplikacijom prate istovremeno na svojim laptopovima ili preko projektora tokom vežbi i pri tom imaju uvid isti kao i student koji trenutno radi sa VR naočarima.

HoloHuman aplikaciju koriste studenti stomatologije i studenti nege bolesnika sa istog Univerziteta, s tim što je njima na raspolaganju posebna aplikacija pod nazivom HoloPatient koja omogućava studentima da se kreću u rasponu od 360 stepeni oko hologramskog pacijenta kod kojeg mogu da rade monitoring disanja i drugih vitalnih znakova, kao i simptoma o kojim mogu istovremeno dok rade da diskutuju sa svojim kolegama i profesorima.

Kod obe ove aplikacije za učenje postoji mogućnost snimanja pa se posle može raditi evaluacija i revizija rada što je dragoceno za studente koji mogu da usavrše svoje veštine pre nego što počnu da rade sa pacijentima. Univerzitet u Kvinslendu planira da ovaj program uskoro počnu da upotrebljavaju i studenti medicine i bihejvioralnih nauka ovog Univerziteta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International