Studija posvećena percepciji javnosti o održivoj stomatologiji

Search Dental Tribune

Studija posvećena percepciji javnosti o održivoj stomatologiji

Nova studija istraživača sa Univerziteta u Šefildu otkrila je da će stomatološki pacijenti verovatno prihvatiti određene kompromise kako bi stomatološki tretmani koji primaju bili ekološki održiviji. (Fotografija: KateBud/Shutterstock)
Brendan Day, DTI

Brendan Day, DTI

pon. 14 novembar 2022

Sačuvaj

ŠEFILD, Velika Britanija: S obzirom na relativno visok nivo materijalnog otpada koji se proizvodi tokom stomatoloških zahvata, mnogi u ovoj industriji zagovaraju održiviji pristup stomatologiji. Studija istraživača sa Univerziteta u Šefildu pokušala je da ispita kako šira javnost doživljava pritisak na održivost u profesiji i da bolje razume koji će kompromisi biti prihvaćeni u ime ekološke stomatologije.

Istraživački tim, koji je raspoređen na Univerzitetskom odeljenju za psihologiju i Fakultetu za kliničku stomatologiju, postavio je onlajn upitnik za učesnike koji su angažovani preko privatnih stomatoloških ordinacija i na druge načine. Podaci o stavovima učesnika o održivoj stomatologiji, kao i demografski podaci i informacije o ukupnom oralnom zdravlju učesnika, prikupljeni su između avgusta 2020. i februara 2021. Ukupno je 344 odrasle osobe odgovorilo na anketu.

Pozitivni stavovi prema ekološkoj održivosti

Sve u svemu, istraživači su otkrili da su učesnici prilično pozitivno reagovali na održivu stomatologiju i da su bili „umereno voljni da ugroze vreme i pogodnosti“. Pored toga, donekle je verovatno da će pristati da plate više i da dobiju potencijalno manje trajni stomatološki tretman ako to znači da će tretman biti ekološki svesniji. Najmanje je verovatno da će ispitanici prihvatiti kompromise u vezi sa izgledom svojih zuba ili statusom oralnog zdravlja, dok su oni sa boljom samoprocenom oralnog zdravlja gledali na održivu stomatologiju u pozitivnom svetlu.

„Utvrđeno je da etnička pripadnost, nivo obrazovanja i status zaposlenja učesnika nisu povezani sa njihovim stavovima ili spremnošću da naprave kompromise za održivu stomatologiju“, primetili su autori. Međutim, dodaju da su, slično kao i rezultati prethodnih studija sprovedenih o stavovima o održivosti, prisutne značajne razlike u skladu sa godinama i polom. Stariji ispitanici su manje želeli da ugroze svoje vreme i udobnost nego mlađi ispitanici, dok su žene pokazale pozitivnije stavove u pogledu održive stomatologije nego muškarci.

Ispitanici ankete koji su išli redovno kod svog stomatologa imali su pozitivnije stavove prema održivoj stomatologiji od onih koji nisu bili redovni i imali svog stomatologa. Dok se činilo da učestalost poseta stomatologu nije uticala na ove stavove među učesnicima, autori su otkrili da su oni koji su češće dolazili na rutinske stomatološke preglede izjavili da je veća verovatnoća da će platiti više kako bi smanjili ekološki negativan uticaj svojih poseta.

U svojoj diskusiji, autori su prepoznali niz ograničenja u vezi sa njihovom studijom, uključujući relativnu homogenost ispitanika, nedostatak merenja prihoda domaćinstva ili socio-ekonomskog statusa i fokus na spremnost učesnika da prave kompromise, a ne na njihovo stvarno ponašanje. Ovaj fokus je opravdan obrazloženjem da „trenutno postoji mali izbor za javnost kada je u pitanju smanjenje uticaja njihovih stomatoloških tretmana na životnu sredinu“.

„Buduća istraživanja će možda koristiti procenu životne sredine (na primer, procenu životnog ciklusa), kako bi informisali koje vrste kompromisa bi imale povoljan uticaj na ekološku održivost stomatoloških usluga“, naveli su autori. „Ovakva istraživanja bi informisala koje promene bi trebalo napraviti, dok naše istraživanje može da informiše da li bi takve promene verovatno bile prihvaćene u javnosti“, dodaju.

Ovo istraživanje pod nazivom “Exploring attitudes towards more sustainable dentistry among adults living in the UK” objavljeno je 26.avgusta 2022. u onlajn izdanju časopisa British Dental Journal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement