DT News - Serbia & Montenegro - Zaštitna oprema tokom stomatoloških radiografija više nije potrebna, sugerišu istraživači

Search Dental Tribune

Zaštitna oprema tokom stomatoloških radiografija više nije potrebna, sugerišu istraživači

Nedavna objava o stavu Američke akademije za oralnu i maksilofacijalnu radiologiju tvrdi da nema potrebe za zaštitom pacijenata tokom dento-maksilofacijalne radiografije. (Fotografija: Dikushin Dmitry/Shutterstock)
Iveta Ramonaite, Dental Tribune International

Iveta Ramonaite, Dental Tribune International

uto. 16 januar 2024

Sačuvaj

MINEAPOLIS, SAD: Zaštita pacijenata tokom dento-maksilofacijalne radiografije je dugogodišnja praksa za koju se veruje da pomaže u smanjenju rizika od negativnih efekata izazvanih zračenjem i raka izazvanog zračenjem. Međutim, Američka akademija za oralnu i maksilofacijalnu radiologiju (AAOMR) nedavno je objavila izjavu u kojoj preporučuje da se prekine upotreba zaštitne opreme tokom takvih procedura snimanja. Ova objava navodi da stomatološke radiografske procedure ne izazivaju nikakve nasledne efekte kod ljudi i isporučuju samo zanemarljivu dozu zračenja na gonade i fetus. Pored toga, navodi se da je rizik od raka izazvanog zračenjem tokom takvih procedura beznačajan. Izveštaj pruža najsavremenije smernice za bezbednost i zaštitu od zračenja u oralnom i maksilofacijalnom snimanju.

Iako je radiografija zuba neizostavan deo stomatoloških pregleda i lečenja, zbog uočenih negativnih efekata na zdravlje, mnogi pacijenti zaziru od nje. Ovo posebno važi za trudnice i pedijatrijske pacijente. Za takve pacijente, zaštitna oprema kao što je olovna kecelja ili ogrlica u predelu štitne žlezde ima dubok psihološki uticaj pomažući u ublažavanju zabrinutosti pacijenata i roditelja u vezi sa opasnostima od zračenja.

Ipak, stručnjaci sada kažu da zaštitna oprema ne pruža zaštitu pacijentima od zračenja. „Postoji dovoljno dokaza u naučnoj literaturi koji pokazuju da kecelja i kragna štitaste žlezde ne pružaju nikakvu dodatnu korist“, rekla je specijalista stomatološke radiologije dr Aruna Ramesh, profesor dijagnostičkih nauka i pomoćnik dekana za akademske poslove na Fakultetu stomatološke medicine Univerziteta Tufts ( TUSDM), navodi se u saopštenju za javnost. Ona je koautor novih preporuka AAOMR-a.

Prema istraživačima, dentalna radiografija je uveliko evoluirala, a najnovija tehnologija ne predstavlja pretnju po zdravlje pacijenata. Objasnili su da pošto je većina izloženosti zračenju rezultat unutrašnjeg rasejanog zračenja, zaštita zapravo ne štiti organe koji se nalaze izvan polja slike. U stvari, u izveštaju se navodi da zaštitna oprema za stomatološku radiologiju može čak potencijalno povećati dozu zračenja za pacijenta tako što zamagljuje anatomiju koja se slika kada je postavljena pogrešno, što zahteva ponovno ispitivanje. Pored toga, olovna kecelja može biti kontaminirana pljuvačkom i stoga nosi rizike infekcije ako nije pravilno dezinfikovana.

„Kvalitet snimaka je najbolji način na koji možemo da zaštitimo naše pacijente“, rekao je dr Hugo Campos, vanredni profesor dijagnostičkih nauka i direktor oralne i maksilofacijalne radiologije u TUSDM.

Put napred

Iako se kontaktna zaštita tokom dento-maksilofacijalnog snimanja više ne preporučuje, u AAOMR su istakli važnost poštovanja drugih principa radijacione bezbednosti i posvećivanja pažnje odgovarajućem odabiru pacijenata i optimizaciji procedure. Mere predostrožnosti uključuju minimiziranje doze zračenja za pacijenta i okoline na nivo koji je razumno dostižan.

U svetlu preporuka, AAOMR poziva državne i lokalne vlasti da ažuriraju svoje propise. Pored toga, istraživači podstiču tim za oralnu zdravstvenu negu da efikasno saopšti razloge za ukidanje zaštitne zaštite tokom procedura stomatološke radiografije i da objasne njen faktički nedostatak koristi za pacijenta.

Izjava o stavu u kojoj su navedene preporuke AAOMR-a, pod nazivom “Patient shielding during dentomaxillofacial radiography”, objavljena je u časopisu Američkog stomatološkog udruženja Journal of the American Dental Association u izdanju za septembar 2023.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement