Dental Tribune Serbia & Montenegro

Objavite rad iz oblasti kliničkog

istraživanja Da li želite da na efikasan način objavite svoje istraživanje da biste doprli do ciljne publike? „Dental tribune” redovno objavljuje radove iz oblasti kliničkog istraživanja u međunarodnim časopisima i na mreži.

Ukoliko želite da urednici časopisa „Dental Tribune” pregledaju vaš rad iz oblasti kliničkog istraživanja, popunite ovaj obrazac. Kada to obavite, dobićete e-poštu sa potvrdom. Ukoliko je vaš rad pogodan za objavljivanje, urednik će stupiti u kontakt sa vama. Ne šaljite ceo rad, već samo rezime dužine 1.500 do 5.500 reči. Vodite računa o tome da morate koristiti donji onlajn obrazac da biste objavili rad iz oblasti kliničkog istraživanja na veb-sajtu časopisa „Dental Tribune”. Prijave putem e-pošte neće biti prihvaćene. Preporučuje se da popunite obrazac u celosti kako biste povećali verovatnoću objavljivanja novosti.

Ova usluga je besplatna.

  • Optionally you can upload a main photo related to the news. Please make sure to have the rights for the photo before uploading.
  • Optionally, please provide the photo credits.
  • Contact Information


© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International