Dental Tribune Serbia & Montenegro

Objavite galeriju svojih fotografija

Da li želite da na efikasan način objavite galeriju fotografija vezanih za struku ili vašu kompaniju kako biste doprli do ciljne publike? Naš odeljak sa galerijama fotografija je najbolji način da podelite svoje slike sa profesionalcima iz oblasti stomatologije i predstavnicima industrije širom sveta.

Ukoliko želite da galerija vaših fotografija bude objavljena na veb-sajtu časopisa „Dental Tribune”, popunite ovaj obrazac. Kada to završite, dobićete e-poštu sa potvrdom. Ukoliko su vaše fotografije pogodne za objavljivanje, stupićemo u kontakt sa vama.

Vodite računa o tome da morate koristiti donji onlajn obrazac da biste objavili galeriju svojih fotografija na veb-sajtu časopisa „Dental Tribune”. Prijave putem e-pošteneće biti prihvaćene. Kada to obavite, dobićete e-poštu sa potvrdom. Preporučuje se da popunite obrazac u celosti kako biste povećali verovatnoću objavljivanja fotografija.

Ova usluga je besplatna.

  • Drop files here or
  • Contact Information


© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International