E-papers

E-paper editions are exact digital copies of the DTI print publications. Readers can search and navigate through the e-paper, as well as download and print pages to read offline. In order to promote wide dissemination to our international readership, access to most e-papers is free.

DT Serbia and Montenegro No. 4, 2019

Latest issue

DT Serbia and Montenegro No. 4, 2019

Jednostavno uzimanje otiska / Bio je to Competence in Esthetics 2019 / Izveštaj za nagradnu igru 2019. / Predvidivi i stabilni rezultati uz Charisma Opal kompozite / DIA 2.0 - Dental Influencers Alliance 2.0 / Istraživanje o resistenciji oralne flore na antiseptike / Švedski naučnici potvrdili vezu između parodontalnih i kardiovaskularnih oboljenja / Parodontologija na korak bliže priznavanju u EU / Da li postoji alternativa sistemskoj antibiotskoj terapiji? / Potpuno vođena hirurgija pomoću hirurških vodiča kod delimično bezubih pacijenata: Prospektivna klinička studija na 20 pacijenata* / IPS e.max ZirCAD Prime / Implanti? Hirurški instrumenti? Regeneracioni materijali? Navigaciona implantologija? - B&B Dental! / Kako da svaki radni dan dočekate radosni? / Studenti stomatologije uče uz pomoć nove tehnologije /