Dental Tribune Serbia & Montenegro

Akupunktura može pozitivno da doprinese stomatološkom lečenju

By Dental Tribune International
October 22, 2013

Horn-Bad Majnberg, Nemačka: O akupunkturi se među stomatolozima retko govori. Međutim, oni sa iskustvom u lečenju akupunkturom govore u prilog ove metode i uspešno je primenjuju. U nedavno objavljenom članku, nemački stomatolog, profesor Vinfred Vojak (Winfried Wojak) iz mesta Horn-Bad Majnberg, opisuje kada i kako akupunktura može biti korisna u okviru stomatološke ordinacije.

Vojak akupunkturu smatra važnom i efikasnom dijagnostičkom metodom koja pomaže da se poboljšaju rezultati stomatološkog lečenja. U svom članku, objavljenom na nemačkom internet-sajtu DWZ online, ovaj stomatolog objašnjava da se akupunktura može primenjivati bilo integralno u skladu sa svim aspektima ove tradicionalne kineske metode ili ograničeno na uhu kao samostalan sistem.

U svakodnevnoj praksi, akupunktura nudi iznenađujuć zbir koristi; na primer, može da se koristi za lečenje izraženog faringealnog refleksa, navodi Vojak. U te svrhe, igla se postavlja na poziciju KG 24, koja se nalazi ispod donje usne. Kada je korišćena zajedno s tehnikom emocionalne slobode (EFT), odnosno, tapkanjem akupunkturnih tačaka oko uha uz afirmacije − što je svojevrsna metoda samo-reprogramiranja, akupunktura je dovela do uspešnog izlečenja kod dve trećine pacijenata s izraženim faringealnim refleksom, naveo je Vojak svoja iskustva.

Vojak navodi da je akupunktura bila od pomoći i pri lečenju glavobolje, kraniomandibularne disfunkcije, zujanja u ušima, i kod pružanja prve pomoći nakon kolapsa.

On tvrdi da akupunktura omogućuje sadržajan i sveobuhvatan tretman za dobrobit pacijenta. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International