Dental Tribune Serbia & Montenegro

Prebojavanje zuba i kože prilikom upotrebe duvanskih proizvoda

LONDON, Velika Britanija: Istraživanje naučnika iz kompanije British American Tobacco (BAT) pokazalo je da aerosol iz zamene za konvencionalne cigarete manje prebojava gleđ zuba i kožu nego dim cigareta.

Svima nam je poznato da se kod pušača vrlo često javlja diskoloracija zubne gleđi koje se naziva „nikotinska prebojenost“, iako je uzročnik prebojenosti zapravo katran iz dima cigarete. Prebojenost se pored zuba javlja i na koži pušača.

U istraživanju koje su sproveli naučnici iz kompanije BAT procenjivan je uticaj aerosola iz zamena za cigarete koji rade na paru ili na zagrevanje duvana. U studiji su upoređivane konvencionalne cigarete, zamena na bazi zagrevanja duvana i dva nova inovativna proizvoda na bazi pare. Za određivanje stepena diskoloracije korišćeni su razni uzorci, kao npr. svinjska koža i goveđi blokovi gleđi. Da bi se imitirali uslovi u usnoj duplji gleđni blokovi su bili prvo inkubirani u pljuvačku radi formiranja pelikularnog sloja na njima.  Evaluacija rezultata je rađena pre, tokom i nakon izlaganja duvanskim proizvodima uz korišćenje standardnih tehnika pranja zuba zubnim pastama i agensima za beljenje zuba.

Rezultati ovog istraživanja pokazali su da izlaganje zubne gleđi i kože nikotinskoj pari kod zamena za cigarete ne dovodi ni do kakve prebojenosti, tj. rezultati kod tih zuba i kože su bili potpuno uporedivi sa rezultatima u kontrolnoj grupi. Kompanija BAT stoga izražava nadu da bi kompletan prelazak sa upotrebe konvencionalnih cigareta na zamene imalo kozmetičke i socijalne dobrobiti za korisnike. „Ove dobrobiti koje su u vezi sa socijalnim i higijenskim prednostima veoma su značajne za korisnike“, izjavila je dr Anet Dalrimpl (Dr Annette Dalrymple), koja je predstavila rezultate ovog istraživanja na Globalnom forumu za nikotin, održanom u Varšavi, Poljska 13-15. juna 2019. godine.

Napomena urednika: Ovi rezultati, naravno, ne podrazumevaju da su zamene za cigarete manje štetne za zdravlje od drugih duvanskih proizvoda.

Ovo istraživanje, pod nazivom Assessment of enamel discoloration in vitro following exposure to cigarette smoke and emissions from novel vapor and tobacco heating products, objavljeno je oktobra 2018. godine u časopisu American Journal of Dentistry.

Comments are closed here.

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International