Dental Tribune Serbia & Montenegro

Saradnja među zdravstvenim radnicima može biti od pomoći u smanjenju pojave karijesa

By Dental Tribune International
September 25, 2019

LIMA, Peru: U nedavno objavljenom istraživanju naučnici su radili na razvoju integrisanog programa za redukciju pojave karijesa i smanjenje težih oblika juvenilnog karijesa kod male dece. Ovaj program je obuhvatio srednje medicinsko osoblje i stomatologe koji su prošli obuku pre početka kliničkog istraživanja. Rezultati ovog istraživanja pokazuju značajno smanjenje pojave karijesa uz dobru saradnju zdravstvenih radnika, što je ujedno i poziv stomatolozima i zdravstvenim radnicima da tome posvete pažnju.

Zbog visoke prevalence karijesa kod male dece starosti od 0-3 godine naučnici su razvili i implementirali na dečije klinike Perua program namenjen smanjenju ovog negativnog trenda, koji aktivne kartice sa podacima i infromacijama o oralnom statusu malih pacijenata. Naučnici su obučili srednje medicinsko osoblje na dečijim klinikama o tome kako se radi pregled usne duplje kod dece tog uzrasta, ako i o najčešćim problemima oralnog zdravlja, dok su stomatolozi obučeni kako da se na najbolji način posvete lečenju te dece na atraumatski način.

Istraživanje je obuhvatilo 368 dece koja su podeljena u tri grupe. Grupa kojoj je pružana aktivna terapija učestvovali su u programu za saradnju zdravstvenog osoblja, dok je druga grupa dobila pasivan tretman obaveštavanjem o načinima zaštite oralnog zdravlja i vođenjem kartica o oralnom statusus. Treća, kontrolna grupa je samo prisustvovala predavanju o oralnom zdravlju. Rezultati istraživanja pokazali su da je kod dece koja su učestvovala aktivno u programu smanjena pojabva karijesa na 10% u trećoj godini života, za razliku od druge dve grupe gde je u istom periodu prevalencija karijesa bila 60,5% tj. 63% kod kontrolne grupe.d.

“Ovo istraživanje je pokazalo koliki je uspeh ima saradnja svih zdravstvenih radnika u pružanju najbolje edukacije majkama i tretiranju dece od najranijeg uzrasta. Uloga medicinskih radnika je da proširuju znanja o osnovnim principima prevencije oralnih oboljenja, kao i potrebu za uključivanjem stomatologa u brigu o zdravlju malih pacijenata od prvih dana života. Veoma je važna edukacija i medicinskih sestara i stomatologa,” izjavila je dr Rita Villena Sarmiento, upravnica Klinike za dečiju stomatologiju Univerziteta San Martin de Porres u Limi. “Oralno zdravlje treba da bude integrisano u gneralni pristup očuvanja zdravlja od samog početka života ,” dodala je.

Naučnicima je za dalje u planu da rade monitoring oralnog statusa dece koja su bila obuhvaćena prvobitnim istraživanjem do pete godine života. U planu im je objavljivanje naučne studije o uticaju ovog programa na prevalenciju težih oblika juvenilnog karijesa kod dece do 3 godine starosti. Prema izjavi dr Sarmiento, ovo istraživanje će biti prvo do sad koje se bavi prevalencijom dentalnog karijesa kod dece u regionu Latinske Amerike.

Naučno istraživanje, pod nazivomReducing carious lesions during the first 4 years of life: An interprofessional approach”, objavljeno je u onlajn izdanju časopisa JADA 27.avgusta 2019.godine, pre objavljivanja u štampanom izdanju.

Comments are closed here.

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International