Dental Tribune Serbia & Montenegro

Kako stomatološki tim može pomoći u smanjenju anksioznosti pacijenta?

By Brendan Day, Dental Tribune International
April 09, 2021

GETENBORG, Švedska: Iako uzroci straha od stomatologa i intervencije mogu biti nejasni i višestruki, efekti dentalnee anksioznosti kod pacijenata su dobro poznati. Kako se anksioznost povećava, pacijenti mogu izbegavati posete stomatologu i stomatološke tretmane, zanemarujući pritom svoje oralno zdravlje. U Švedskoj je studija sprovedena na Univerzitetu u Geteborgu otkrila da je nivoi dentalne anksioznosti u toj zemlji znatno opali poslednjih decenija, ističući koristi koje donosi preventivni pristup oralnom zdravlju.*

Nacionalno istraživanje koje je obuhvatilo 3.500 nasumično odabranih odraslih osoba iz populacije Švedske sprovela je dr Lisa Svensson, stomatolog u švedskoj javnoj stomatološkoj službi, u okviru svog istraživanja za doktorat iz odontološke nauke na Univerzitetu u Geteborgu. Od ispitanika, 4,7% je izjavilo da ima ozbiljnu dentalnu anksioznost, 4,5% je reklo da je na umerenom nivou, a 9,8% je kategorizovalo svoj nivo dentalne anksioznosti kao nizak. Preostalih 80,9% izjavilo je da nema strah od stomatologa - zapanjujuća cifra u poređenju sa sličnom studijom sprovedenom 1962. godine koja je utvrdila da je ta brojka samo 38,5% za odraslu švedsku populaciju.

Dr Lisa Svensson sprovela je nacionalnu studiju slučajno odabranih odraslih Šveđana i otkrila da je nivo zubne anksioznosti znatno opao od 1960-ih. (Fotografija: Univerzitet u Geteborgu)

Prema dr Svensson, nema jedinstvenog jasnog odgovora zašto je nivo zubne anksioznosti opao u ovoj nordijskoj zemlji. „Može se pretpostaviti da su se tehnički napredak i veći fokus na subjektivne vrednosti razvili u stomatologiji tokom poslednjih decenija, kao i veći fokus na preventivnoj nezi“, rekao je Svensson za DTI.

„Veliki deo stanovništva rano počinje da dolazi kod stomatologa - u Švedskoj je to već sa 3 godine, kada su problemi sa oralnim zdravljem uglavnom retki. Današnje stanovništvo takođe ima bolje oralno zdravlje od stanovništva pre 50 godina, što rezultira manje invazivnim lečenjem zuba, a značajan deo populacije takođe posećuje stomatologa godinama pre nego što je potrebno lečenje, što takođe može uticati na smanjenje dentalne anksioznosti. “

Kontrola okidača za dentalnu anksioznost

U svom istraživanju, dr Svensson je otkrila da su bol i nedostatak kontrole podražaji od kojih se najviše plaše osobe koje imaju tešku dentalnu anksioznost. S obzirom na relativnu lakoću sa kojom stomatolozi često mogu da kontrolišu ove okidače, na stomatološkoj profesiji je da se bavi preventivnim merama i tretmanima kako bi smanjio anksioznost pacijenata, primetila je dr Svensson.

„Budite velikodušni sa lokalnim anestetikom - i opštim analgeticima, ako je potrebno - i pružite pacijentima mogućnost da zaustave stomatološki tretman ako osete potrebu za tim“, rekla je za DTI. „Obaveštavanje pacijenata o postupku, šta ćemo raditi, zašto i kada, čak i tokom postupka, takođe će dati pacijentima osećaj kontrole.“

Iako je dr Svensson priznala da odrasli pacijenti sa ozbiljnom dentalnom anksioznošću „mogu biti upućeni i u specijalizovane klinike“ radi psihološkog bihejvioralnog lečenja, stomatolozi ipak moraju biti u mogućnosti da se nose sa tim pacijentima, jer „iz kliničke perspektive pacijenti sa ozbiljnom dentalnom anksiznošću pojedinci često dolaze u opšte stomatološke ordinacije”.

„Budite velikodušni sa lokalnim anestetikom - i opštim analgeticima, ako je potrebno - i pružite pacijentima mogućnost da zaustave stomatološki tretman ako osete potrebu za tim“

Što se tiče uticaja COVID-19 na dentalnu anksioznost, dr Svensson je nagovestila da je potencijalno još uvek prerano da se to utvrdi. „Razvijanje dentalne anksioznosti je dug proces, ali osobe sa tim strahom  često izbegavaju stomatologa, a pandemija COVID-19 je dobar izgovor za izbegavanje stomatoloških tretmana“, zaključila je.

Doktorska teza pod nazivom  Dental Anxiety: Prevalence, Measurements and Consequences objavljena  je novembra 2020.od strane Sahlgrenska akademije na Univerzitetu u Geteborgu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International