Dental Tribune Serbia & Montenegro

Testiranje stomatoloških pacijenata na SARS-CoV-2

By Jeremy Booth, DTI
May 14, 2020

LENSING, Mičigen, USA: Ukoliko bi stomatolozima bilo dozvoljeno testiranje njihovih pacijenata na virus SARS-CoV-2 mogao bi se značajno smanjiti rizik od prenošenja ovog virusa u stomatološkim ordinacijama. U nekim američkim državama stomatolozima čak nije dozvoljeno ni da primene elektivni tretman ukoliko nemaju potvrdu da je pacijent negativan na testiranje na virus. Dental Tribune International (DTI) razgovarao je sa naučnikom sa Univerziteta Mičigen (Michigan State University -MSU) koji je napravio komplet za testiranje na virus koji bi bio pogodan za primenu u stomatološkim ordinacijama.

Stomatolozi u Japanu imaju autorizaciju da pacijentima uzimaju bris iz nosa i grla u cilju testiranja na SARS-CoV-2, a američka uudruženja stomatologa su tu temu stavili na razmatranje radi primene širom države.

U trenutku pisanja ovog članka neke države USA, kao npr. Aljask dale su preporuku stomatolozima da mogu da mogu da odbiju rad na pacijentima koji nemaju dokaz koji nije stariji od 2 dana da su negativni na testiranju za prisustvo virusa SARS-CoV-2, naročito ako se radi o terapiji koja podrazumeva veće količine aerosola. Aljaska je inače prva od američkih država koja je dozvolila stomatološkim ordinacijama da mogu da rade i apcijente koji nisu urgentni, ali su svesni toga da su stomatolozi u paradoksalnoj situaciji jer se ne preporučuje rad na pacijentima koji nemaju potrvdu o testiranju, a oni sami ne mogu da rade testiranje pacijenata.

Urgentna potreba za setovima za testiranje koji se mogu primeniti u stomatološkim ordinacijama dovele su do pojačane aktivnosti kod naučnika i kompanija koje se bave pravljenjem testova, kao što je dr Bret Ečebarni (Dr. Brett Etchebarne), rukovodilac Etchebarne laboratorije na MSU Koledžu za osteopatsku medicinu, gde je i vanredni profesor na urgentnoj medicini. Dr Ečebarni je tvorac in vitro dijagnostičkog testa, jedne od varijacija koje su napravljene tako da odgovaraju manjim ordinacijama kao što su stomatološke klinike i da mogu da ga primenjuju stomatološki timovi.

“Verujem da postoji mogućnost da stomatolozi i njihovi saradnici uzimaju uzorke za testiranje
dok su pacijenti u čekaonici pred ulazak u ordinaciju

“Stomatolozi u svakom slučaju moraju da imaju neophodnu zaštitnu opremu i s obzirom da i inače rade u ustima pacijenta smatra se da mogu da se obuče za uzimanje briseva i tako bi se sve obavljalo u samoj ordinaciji,” objasnio je dr Ečebarni. “Stomatološke ordinacije su već opremljene autoklavima i stoga smatram da su ovi brzi testovi pogodni za primenu od strane stomatologa ili njegovih saradnika u ordinaciji. Potrebno je samo uzeti bris i blago sterlisati u atoklavu da ne bi bio infektivan i sadržavao opasne patogene. Takav uzorak se onda analizira molekularnom tehnikom koja može da se primeni u stomatološkoj ordinaciji. Tako da verujem da postoji mogućnost da stomatolozi i njihovi saradnici uzimaju uzorke od pacijenata dok su u čekaonici pred ulazak u ordinaciju.”

Za testove koji se baziraju na reverznoj transkripciji polimeraza lanaca potrebno je samo uzeti bris i nakon 15 do 20 minuta su gotovi rezultati testiranja i pacijent može da nastavi sa zakazanim tretmanom.

S obzirom da ionako postoji nedovoljno snabdevanjem sa zaštitnim maskama i ostalom zaštitnom opremom primena ovog testiranja u stomatološkim ordinacijama bi moglo da smanji nivo lične zaštite stomatologa i saradnika u ordinaciji. Tvorac ovog testa Etchebarne komentarisao je da su uzorci deaktivirani u autoklavu koji se koriste za testiranje pogodni jer podrazumevaju samo standardnu zaštitnu opremu za one koji rukuju testom. Stomatolozi ionako koriste zaštitnu opremu kao što su maske i rukavice, tako da u tom smislu ne postoji dodatni oprez za njih. Sva oprema koja se koristi za testiranje je za jednokratnu upotrebu i lako je primenjiva tako da ne postoji opasnost od dalje transmisije infekcije.

Etchebarne i njegov tim je napravio varijacije ovih testova za uzimanje nazofaringealnog ili orofaringealnog brisa, i rade na testu koji se radi na pljuvački čime bi se izbegla potreba za uzimanjem brisa. Prilikom razgovora za DTI dr Etchebarne je 28. aprila ove godine rekao da očekuje hitnu autorizaciju testa od strane Američke agencije za hranu i lekove (U.S. Food and Drug Administration – FDA). “Nadam se da će se svi ovi tekući problemi rešiti u narednih par sedmica i da ćemo imati potpuno novu platformu koja će biti na raspolaganju, a koju smo i razvijali na osnovu informacija do kojih smo došli analiziranjem podataka i mišljenja naših saradnika i pomoćnika,” rekao je za DTI.

Koje vrste testova su na raspolaganju?

Dijagnostički test Američkog centra za kontrolu bolesti CoV-2 RT-PCR.(Fotografija: U.S. Centres for Disease Control)

Trenutno na tržištu postoje testovi bazirani na četiri osnovna pristupa testiranju na SARS-CoV-2. RT-PCR testovi (Reverse transcription polymerase chain reaction) bazirani su na respiratornim uzorcima koji se dobijaju uzimanjem nazofaringealnog brisa. Ukoliko je virus prisutan i postoji progresija virusa iz grla u pluća, u tom slučaju se preporučuje testiranje ispljuvka. Ova metoda ima široku primenu u mnogim državama koje su pogodšene epidemijom i vreme potrebno za dobijanje rezultata kreću se od nekoliko sati do dva dana.

Pored ovog postoji i tzv. izotermalni amplifikacioni test koji je FDA odobrila, a napravili su ga naučnici iz Južne Koreje koji su pronašli da izotermalna amplifikacija ubrzava vreme potrebno za dobijanje rezultata i omogućava širu primenu testova.

Antigen test radi na principu detekcije proteina sa površine virusa i to iz uzoraka koji se uzimaju iz nosne šupljine. Mogućnost skaliranja rezultata kod ove vrste testiranja omogućilo je masovniju primenu ove metode u odnosu na prethodne dve vrste testova. Ovi testovi su možda malo manje efektivni ako se primenjuju kod osoba koje nemaju simptome.

SARS-CoV-2 serološki test koji se primenjuje u Peruu. (Fotografija: Luis Enrique Saldana/CC BY 2.0 creativecommons.org)

Serološki test detektuje antitela u krvnom serumu koje telo proizvodi u borbi protiv virusa. Ova vrste testiranja mogla bi da bude korisna u merenju procentualnog prisustva virusa u populaciji i imunizacije na virus.

Potreba za SARS-CoV-2 setovima za testiranje se povećala iz razloga što je, kako je polovinom aprila ove godine navela dr Keti O‘Laflin (Dr. Kathy O’Loughlin), izvršna direktorka Američke dentalne asocijacije ADA, svim stomatolozima neophodno da imaju brze testove na rapsolaganju koji mogu da utvrde u realnom vremenu da li je pacijent zaražen ili nije sa virusom COVID-19. Međutim, vrlo je mali broj testova koji ispunjavaju visoke standarde po svojoj specifičnosti i senzitivnosti u smislu da nemaju velik porcenat lažno pozitivnih i lažno negativnih rezultata,” upozorila je.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International