Dental Tribune Serbia & Montenegro

Kako pandemija SARS-CoV-2 utiče na penzionisanje u stomatologiji?

By Brendan Day, DTI
August 06, 2020

LAJPCIG, Nemačka: Kada se počela primenjivati široka obustava rada radi suzbijanja pandemije SARS-CoV-2, broj nezaposlenih u mnogim zemljama se brzo povećavao. Stomatologija nije bila izuzetak i većina stomatoloških ordinacija je u potpunosti isključila ili je pružala stomatološku negu samo u hitnim situacijama. Iako je dobar broj ordinacija otpočeo sa radom nakon ublažavanja ograničenja, ostaje nejasno koliko je stomatoloških profesionalaca moralo ranije da završi karijeru.

Još u junu, istraživanje koje je Ipsos Mori sproveo u ime Centra za bolje starenje (CAB) otkrilo je da 46% stanovnika Velike Britanije između 50 i 60 godina veruje da će im se finansijska situacija pogoršati tokom naredne godine zbog pandemije. Dalje, samo 39% osoba iz ove demografske grupe koji su trenutno nezaposleni ili su pred otkazom, bili su sigurni da će se u nekom trenutku zaposliti i neće se suočiti sa prevremenim penzionisanjem.

"Ove brojke su veoma zabrinjavajuće", rekla je dr Anna Dikon, izvršna direktorica CAB-a, u intervjuu za The Guardian. "Ako ova generacija nastavi sa razmišljanjem o oporavku od koronavirusa, videćemo izgubljenu generaciju koja odlazi u penziju slabijeg zdravlja i lošijihh finansijskih okolnosti od onih pre njih", izjavila je ona.

Problemi su postojali u Velikoj Britaniji i pre COVID-19

Iako je Velika Britanija jedna od zemalja koju je najteže pogodila pandemija SARS-CoV-2 - mnogim stomatolozima je potrebna hitna finansijska podrška - realnost situacije je da je njena stomatološka industrija došla u probleme i pre nego što je počela pandemija, barem je to mišljenje Najdžela Džonsa (Nigel Jones), direktora prodaje i marketinga kompanije Practice Plan.

U SAD, meseci zatvaranja uzrokovanih pandemijom COVID 19 prouzrokovalo je pustoš po zubnoj radnoj snazi u zemlji, mada je u nedavnom intervjuu za NBC News dr Marko Vujičić, glavni ekonomista i potpredsednik Instituta za zdravstvenu politiku Američke stomatološke asocijacije (ADA), tvrdio je da se industrija pokazala izuzetno otpornom u ova neviđena vremena.

Prema Vujičiću, anketa sprovedena među članovima ADA otkrila je da, iako je samo 3% američkih stomatoloških ordinacija bilo otvoreno za vanredne procedure u aprilu, ta brojka je naglo opala na 97% do juna. Procenio je da će samo 1% stomatologa sa sedištem u SAD završiti s prodajom svojih praksi, podnošenjem zahteva za bankrot ili odlaskom u penziju kao rezultat COVID-19.

Ipak, Vujičićev optimizam treba u potpunosti potkrepiti najnovijim podacima o stomatološkoj aktivnosti u SAD-u. Kao što je DTI objavio prošlog meseca, nedavno istraživanje koje je sproveo sam Institut za zdravstvenu politiku pokazalo je da je do 29. juna 55,5% otvorenih stomatoloških ordinacija registrovalo smanjenu količinu pacijenata. Pored toga, podaci koje je prošle nedelje objavio američki Biro za ekonomsku analizu pokazuju da je u junu 2020. godine potrošnja na stomatološke usluge opala za 33,9% u poređenju sa prošlom godinom, saopštila je istraživačka i konsultantska organizacija Altarum.

Između januara i aprila ove godine, došlo je do ukupnog smanjenja stope učešća u radnoj snazi u SAD od 7%

U radnom dokumentu koji je objavio Nacionalni biro za ekonomska istraživanja dalje je utvrđeno da je između januara i aprila ove godine došlo do ukupnog smanjenja stope učešća u radnoj snazi u SAD od 7%. Iako je ovu nezaposlenost donekle podstaknulo otpuštanje radne snage kao rezultat COVID-19, autori analize tvrde da „mnogi od onih koji gube posao ne traže nove“ i umesto toga bi radije otišli u penziju. Ovo zapažanje je u skladu sa člankom dr Lise Simon sa Zdravstvenog foruma JAMA, u kojem je primetila da demografski sastav američke stomatologije - 40% stomatologa sa sedištem u SAD trenutno ima više od 55 godina - znači da je stomatološka profesija posebno podložna ovom pomalo nevoljnom obliku penzionisanja.

Sve u svemu, u ovom trenutku je teško dati definitivnu izjavu o uticaju pandemije SARS-CoV-2 na trendove penzionisanja u stomatologiji, posebno zato što epidemija ne pokazuje znakove ublažavanja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International