Dental Tribune Serbia & Montenegro

Efikasnost pasti za zube koje sadrže kalijum-hlorid ili kalijum-nitrat na osetljivost dentina

By GlaxoSmithKline – promotivni tekst
October 23, 2012

Preosetljivost dentina veoma je česta kod odraslih, pri čemu jedna od tri osobe ima problem u određenom trenutku života. Preosetljivost dentina uglavnom pogađa područje gingivalne trećine vestibularne površine sekutića i premolara, što dovodi do prenaglašene reakcije na taktilne, mehaničke, osmotske, hemijske i termičke stimulanse.

U načelu je prihvaćeno da je preosetljvost dentina posledica prohodnosti dentinskih tubula i poremećaja toka intratubularne tečnosti, što dovodi do iritacije nerava pulpe. Uticaji stimulansa koji izazivaju bol mogu biti suzbijeni svakodnevnom upotrebom paste za zube koja sadrži mineralne agense (npr. kalijum-nitrat, kalijum-hlorid ili stroncijum-hlorid). Osnovna svrha istraživanja bila je da se uporedi efikasnost Sensodyne pasti za zube zasnovanih na KCl i KNO3, kod ispitanika koji pate od preosetljivosti dentina, a koja je posledica cervikalne erozije, abrazije i povlačenja desni.
Istraživanje obavljeno na inače zdravim, nasumice izabranim ispitanicima oba pola, starosti 18 i više godina, dovelo je do saznanja da su svi ispitanici patili od preosetljivosti dentina, koja je bila stabilna i umerene jačine. Ispitanici su koristili nedesenzibilišuću pastu za zube tokom dva meseca pre ove studije i zamoljeni su da apstiniraju od upotrebe određenih lekova, pogotovo lekova protiv bolova. Ispitivani zubi bili su očnjaci i premolari s vidljivim dokazima vestibularne/cervikalne erozije, abrazije i/ili povlačenja desni. Svi uključeni ispitanici imali su najmanje dva termički senzitivna zuba koji nisu sekutići. Ispitanici su regrutovani i deljeni u dve različite grupe, jednu koja je prala zube dva puta dnevno Sensodyne/KCl (3,75%) plus NaF (0,32%, tj. 1400 ppm fluorida) i drugu koja ih je prala Sensodyne/KNO3 (5%) plus NaF (0,32%, tj. 1400 ppm fluorida). Nakon osam nedelja tretmana, paste za zube su tokom četiri nedelje zamenjene pastom koja nije sadržala ni KCl ni KNO3, ali s istom koncentracijom fluorida. Termička osetljivost, glavni cilj za ocenu efikasnosti, ocenjivana je na zubima pogođenim erozijom, abrazijom ili povlačenjem desni pomoću direktnog mlaza vazduha u trajanju od jedne sekunde na mestu eksponirane površine dentina. Od ispitanika je traženo da ocene intenzitet bola koji su osećali na Analognoj vizuelnoj skali (AVS, na kojoj je 0 – nema bola, a 100 – intenzivan bol). Ocena globalne prihvatljivosti proizvoda dobijena je pomoću upitnika koje su ispitanici imali zadatak da popune.
Ovom studijom potvrđeno je da su Sensodyne/KCl (3,75%) i Sensodyne/KNO3 (5%) efikasne, bezbedne i veoma prihvatljive paste za ispitanike koji pate od preosetljivosti dentina, i to kada se koriste dva puta dnevno tokom perioda od osam nedelja. Zamena bilo koje od ovih pasti za zube proizvodom koji sadrži istu količinu fluorida (1450 ppm NaF), ali ne i desenzibilišući agens dovela je, tokom vremenskog perioda od četiri nedelje, do ponovne pojave preosetljivosti dentina.
Srednja starost ispitanika u ovoj studiji je bila 30 godina. Pošto preosetljivost dentina uglavnom pogađa osobe starosti od 20 do 30 godina, populacija u ovoj studiji može se smatrati reprezentativnom za deo populacije kao celine koja je pod najvišim rizikom da pati od ovog stanja. Ovi rezultati jasno pokazuju da obe ispitivane paste (Sensodyne/KNO3 i Sensodyne/KCl) značajno umanjuju preosetljivost dentina u okviru prve dve nedelje tretmana. Ne samo da se ovo poboljšanje održava, već zapravo postaje pojačano tokom preostalih 6 nedelja tretmana, a kada je desenzibilišuća pasta zamenjena placebom tokom 4 nedelje, poboljšanje je prestalo i bol se vratio u svim slučajevima, iako ne na početni nivo koji je zabeležen pre početka tretmana. Ovo ukazuje na to da je, čak i ako je neki stepen dugotrajnog efekta postignut, važno nastaviti s upotrebom paste za zube koja sadrži kalijum-hlorid ili kalijum-nitrat ukoliko se želi održanje korisnog efekta aktivne supstance. Rezultati pregleda usne duplje pokazali su da su se simptomi koji su bili prisutni pre tretmana (crvenilo gingive) povukli tokom ispitivanog perioda i da se nijedan novi simptom nije razvio ni u jednom slučaju. Neželjeni efekti su retki - oni koji su primećeni nisu bili povezani ni sa jednim od ispitivanih proizvoda. Konačno, ispitanici su izrazili i opšte zadovoljstvo s oba proizvoda.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International