Novo istraživanje ispituje faktore koji utiču na spremnost da se ide na stomatološke preglede

Search Dental Tribune

Novo istraživanje ispituje faktore koji utiču na spremnost da se ide na stomatološke preglede

Istraživači u Japanu su otkrili da su zdravstvena uverenja i navike prevencije oralnog zdravlja jaki prediktori spremnosti za redovne stomatološke preglede. (Fotografija: Portrait Image Asia/Shutterstock)

OKAYAMA, Japan: Prema Panameričkoj zdravstvenoj organizaciji, devet od deset ljudi je u opasnosti od neke vrste oralnih bolesti, koje se mogu ublažiti zdravim navikama i redovnim stomatološkim pregledima. Istraživanje faktora koji utiču na spremnost na redovne stomatološke preglede može poslužiti kao informacija o javno-zdravstvenoj komunikaciji i drugim načinima motivisanja pacijenata.

Istraživači u Japanu su otkrili da su pacijenti koji će najverovatnije zakazivati stomatološki pregled oni koji razumeju prednosti pregleda u prevenciji bolesti i oni koji imaju pozitivno oralno zdravlje.
Evaluacije su uključivale oralni pregled i upitnik koji je, pored pitanja o oralnom zdravstvenom statusu i ponašanju, ispitivao spremnost učesnika da poboljšaju svoje ukupno zdravlje prema određenom modelu zdravstvenih uverenja, kao i njihov odgovor na scenario izbegavanja rizika.
Korišćeni model nastoji da objasni zdravstveno ponašanje u smislu individualnih uverenja u vezi sa zdravstvenim ponašanjem, primenjujući koncepte kao što su percipirana podložnost, koristi i prepreke da se objasni spremnost da se deluje. Pojedinci koji nisu skloni riziku imaju tendenciju da donose odluke zasnovane na izbegavanju rizika od potencijalno negativnog ishoda.
Rezultati su pokazali da kada je veća verovatnoća da će se učesnici suočiti sa rizikom od negativnog zdravstvenog ishoda pored jasne koristi, oni su bili više motivisani da se uključe u preventivne zdravstvene akcije. Istraživači su takođe otkrili značajnu pozitivnu vezu između spremnosti na stomatološki pregled i ponašanja u cilju očuvanja oralnog zdravlja kao što je upotreba zubnig konca ili korišćenje interdentalnih četkica.
Tim je sugerisao da je korelacija nastala zbog samoefikasnosti, koncepta u zdravstvenom modelu koji se zasniva na verovanju da se mogu preduzeti radnje neophodne za postizanje određenog ishoda. Može se očekivati da će averzija prema riziku podstaći ljude da usvoje zdravo ponašanje; međutim, averzija prema riziku se nije pokazala kao faktor u zakazivanju pregleda kod zubara. Istraživači sugerišu da se ovaj rezultat može pripisati relativno mladom uzrastu anketirane populacije, s obzirom da su prethodna istraživanja pokazala da su mladi manje skloni riziku, te stoga preporučuju dalja istraživanja radi analize odnosa između ovih faktora. Stanje oralnog zdravlja mereno oralnim pregledom nije povezano sa spremnošću na redovne preglede.
Ovo istraživanje pod nazivom "The impact of oral health behaviors, health belief model, and absolute risk aversion on the willingness of Japanese university students to undergo regular dental check-ups: A cross-sectional study" objavljeno je u novembru 2022. u časopisu „International Journal of Environmental Research and Public Health“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement