Dental Tribune Serbia & Montenegro

Istraživanje o rezistenciji oralne flore na antiseptike

By Dental Tribune International
January 16, 2020

FRAJBURG/REGENSBURG, Nemačka: U poslednje dve decenije rezistencija na antibiotike je često bila tema javnih debata i mnogobrojnih naučnih istraživanja. Međutim rezistenciji na antispetike koji se primenjuju kao lokalni dezinficijensi se vrlo malo posvećuje pažnja. Istraživači iz Medicinskog centra Univerziteta u Farjburgu zajedno sa istraživačima Univerzitetske bolnice u Regensburgu upravo se bave ovom temom istražujući koji je razlog za razvoj ove rezistencije kod kariogenog patogena Streptococcus mutans i kako ona može da dovede do rezistencije na antibiotike.

U naredne tri godine ovo istraživanje će biti podržano iz zajedničih fondova za istraživanje sa  €664.000 od strane Nemačog udruženja za naučna istraživanja (Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG). U istraživanju će se koristiti različite vrste bakterija koje će biti istraživane na uzorcima paicjenata kojim treba da se utvrdi kako se mikroorganizmi oralne flore menjaju delovanjem hlorheksidina.

“Naš cilj je da bolje razumemo razvoj rezistencije oralnih bakterija na hlorheksidin, kako na nivou genoma tako i na nivou bakterijskog metabolizma,” izjavio je Prof. Ali al-Ahmad, vođa ovog projekta na Odeljenju za operativnu stomatologiju i parodontologiju Medicinskog centra Univerziteta u Frajburgu. On će voditi ovaj projekat u saradnji sa dr Fabijanom Cieplikom (Dr. Fabian Cieplik) sa Odeljenja za operativnu stomatologiju i parodontologiju Univerzitetske bolnice Regensburg. “Jedno od glavnih pitanja ovog projekta na koje želimo da dobijemo odgovor je da li tečnosti za ispiranje usta na bazi hlorheksidina  mogu da doprinesu razvoju rezistencije,” rekao je dr Cieplik.

Obe ove istraživačke grupe baviće se utvrđivanjem različitim metodama u cilju utvrđivanja da li postoji unakrsna rezistencija tj. da li postoji povezanost između rezistencije na antibiotike sa rezistencijom na oralne antispetike. “U budućnosti ćemo možda moći da donosimo odluku da treba ili ne da se pacijentima preporučuje upotreba antispetika koji imaju širok spektar delovanja ili ćemo preporučivati neku drugu alternativnu metodu,” zaključio je Prof. dr Al-Ahmad.

Pored standardnih metoda u ovom istraživanju će se koristiti i specijalan genetički test tzv. shotgun metagenomska analiza kojom će se istraživati da li antispetici utiču na sastav celokupne bakterijske oralne flore kod pacijenata koji su upotrebljavali hlorheksidin u dužem vremenskom interval zbog određene hirurške intervencije.

Comments are closed here.

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International