Dental Tribune Serbia & Montenegro

Navika gledanja televizije može da ima uticaj na oralno zdravlje

By Dental Tribune International
October 29, 2019

BELÉM, Brazil: Televizija vrlo često ima veliki uticaj na to kakvu hranu ljudi kupuju, zahvaljujući mnogobrojnim reklamama za hranu na TV programima. Na žalost, najčešće se reklamira upravo hrana koja ima velik sadržaj šećera, masti i soli. Upravo se time bavilo nedavno objavljeno istraživanje tj. istraživalo je povezanost između preteranog gledanja TV-a sa povećanim unosom šećera i većom pojavom karijesa kod dece.

Observaciona, epidemiološka i ukrštena studija koju je vodio tim naučnika iz Brazila pokušala je da istraži uticaj televizije na navike ishrane kod 12-godišnjaka u brazilskom gradu Belém. Od 545 dece koja su obuhvaćena ovim istraživanjem, za konačne rezultate je obuhvaćeno 510 učenika starosti 12 godina. Svakom detetu koje je učestvovalo u ovom istraživanju uražen je klinički pregled zuba i evidentirana je svaka kariozna promena, kao i zubi koji su imali ispune ili su nedostajali. Nakon toga su deca ispunjavala upitnik o navikama gledanja TV-a, kao i o navikama unošenja kariogene hrane tokom gledanja TV-a i konzumiranja nezdrave hrane i napitaka nakon što su videli reklamu na TV.

Rezultati su pokazali da je 53% ispitivane dece koja gledaju televiziju više od 90 minuta dnevno imala neku formu karijesa—39% više od dece koja gledaju TV manje od 90 minuta dnevno. Deca koja više gledaju TV 33% češće konzumiraju hranu sa visokim sadržajem šećera.

Većina (72%) roditelja od dece iz ovog istraživanja izjavilo je da kupuju određenu vrstu hrane nakon što su deca videla reklamu za tu hranu na TV.

Uticaj reklama na povećan unos hrane i napitaka sa velikim sadržajem šećera je dokazan u mnogobrojnim istraživanjima do sad, i neke države su već donele restriktivne zakone kako bi se taj trend smanjio. Dental Tribune International je nedavno objavio odluku vlasti Singapura o koracima koje će preduzeti u cilju zabrane oglašavanja u domaćim medijima za široke narodne mase napitaka koji sadrže velike količine šećera, a u cilju smanjenja dijabetesa kod svojih državljana.

Ovo istraživanjepod nazivom “The influence of television on the food habits of schoolchildren and its association with dental caries,” objavljeno je 5.septembra 2019.godineu onlajn izdanju časopisa Clinical and Experimental Dental Researchpre objavljivanja u štampanom izdanju.

Comments are closed here.

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International