Dental Tribune Serbia & Montenegro

Globalno oralno zdravlje u fokusu zasedanja Ujedinjenih Nacija

By Dental Tribune International
October 30, 2019

NJUJORK, USA: 23.septembra 2019.godine u Njujorku je održan sastanak visokih predstavnika Ujedinjenih Nacija posvećen pregledu stanja univerzalnog zdravlja u svetu. Na sastanku su teme bile različiti aspekti zdravlja, a između ostalog se diskutovalo o značaju oralnog zdravlja. Svetska stomatološka federacija FDI (World Dental Federation) je objavila saopštenje u kojem izražava zadovoljstvo zbog “dugoročne posvećenosti UN u jačanju pristupa oralnom zdravlju”.

Sastanak UN pod nazivom „Osvrt na univerzalno zdravlje: Zajedno na putu ka zdravijem svetu“ je poslednja prilika za posvećivanje ovoj temi pre 2023.godine, kao i za dobijanje političke finansijske podrške za naredni period od 4 godine tj. do 2030.godine.

U izjavi povodom ovog sastanka predsednik FDI dr Gerhard Seberger (Dr. Gerhard Seeberger) rekao je “Oralno zdravlje je jedna od najčešće zanemarivanih područja globalnog zdravlja, tako da je velika stvar da su svetski lideri konačno posvetili pažnju i zubima u političkoj deklaraciji Ujedinjenih Nacija. Od vitalnog je značaja da se sad ova deklaracija pretvori u konkretnu, primenjivu akciju na nacionalnim nivoima.”

U komentaru o inkluziji oralnog zdravlja u deklaraciju UN dr Benoa Varen (Dr. Benoit Varenne), zadužen za oralno zdravlje u Odeljenju za prevenciju Svetske zdravstvene organizacije, izjavio je da je ovo jedinstvena prilika za unapređenje oralnog zdravlja u svetu i izrazio nadu da će se u mnogim zemljama odobriti veća budžetska sredstva u tom cilju. “Integracija osnovnih metoda za ostvarenje oralnog zdravlja u deklaraciju UN pomoći će poboljšanju rezultata u poboljšanju oralnog zdravlja i smanjiće fundamentalne razlike u mogućnosti pristupa ljudima ovim metodama,” naglasio je dr Varen.

Pored oralnog zdravlja, na ovom sastanku su teme bile i razni drugi aspekti globalnog zdravlja. Prema izjavi Svetske zdravstvene organizacije sastabnak u UN je kao fokus imao generalno pristup ljudi zdravstvenim uslugama i obuku zdravstvenih radnika, kao i finansijske rizike i zaštitu od njih u cilju pružanja sigurnog, efektivnog i pristupačnijeg lečenja i vakcina za sve.

Comments are closed here.

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International