Dental Tribune Serbia & Montenegro

FDI objavila nove smernice za tretman pacijenata sa parcijalnom denticijom

By Dental Tribune International
September 23, 2019

SAN FRANCISKO, Sjedinjene Američke Države: Kako stomatologija napreduje, tako napreduje i oralno zdravlje starije populacije. Ljudi sada žive sve duže, što uz relativno dobro oralno zdravlje dovodi do povećanja broja pacijenata sa parcijalnom denticijom. Kao odgovor na to FDI – Svetska stomatološka federacija je objavila seriju smernica koje omogućavaju veobuhvatnost u terapiji kod ove grupe pacijenata.

Naš rad se fokusira na personalizovan pristup pacijentima sa parcijalnom denticijom,” izjavila je dr Ketrin Kel (Dr. Kathryn Kell), predsednica FDI. “Dobra komunikacija između pacijenta i stomatologa utiče na bolje prihvatanje predložene terapije od strane pacijenta, kao i da pacijent bude zadovoljan sa završnim protetskim radom.

Personalizovan pristup koji predlaže FDI nalazi se u dva dokumenta. Jedan je pod nazivom Collaborative Care Continuum: The 3Cs Pathway for Partially Dentate Patients, a drugi je Collaborative Care Continuum: Professional Guidelinesi - oni nude savete stomatolozima kako da postupaju sa pacijentima sa parcijalnom denticijom.

Ova nova inicijativa FDI je podržana od strane kompanije GlaxoSmithKline, koja je poznata po tome da podržava nauku i na njoj bazirane inicijative. “Radujemo se zbog saradnje sa FDI u cilju unapređenja terapije i brige o ovoj specifičnoj grupi pacijenata,” izjavio je dr Rošan Vargese (Dr. Roshan Varghese), direktor za globalne medicinske odnose za negu proteza u kompaniji GSK. “Verujemo da je najuspešnija terapija zasnovana na sveobuhvatnosti i edukaciji pacijanata. Fokus na dugoročnu brigu o pacijentima treba da postane integrativni deo terapije pacijenata sa parcijalnom denticijom.”

Comments are closed here.

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International