Dental Tribune Serbia & Montenegro

Naučnici istražuju nove metode za tretman parodontitisa

LOS ANĐELES, USA: Nedavno rađena istraživanja koja su pokazala su da postoji porast broja pacijenata sa parodontitisom, kao i povezanost sa Alchajmerovom bolešću, dovela su do stave u stručnoj javnosti da je neophodno pronaći bolje i sigurnije metode za tretman ovog oboljenja. Tim naučnika sa Univerziteta Kalifornija iz Los Anđelesa (UCLA) razvili su novu metodu koja podstiče regeneraciju gingivalnog tkiva i kosti pomoću bioloških i mehaničkih osobina materijala koja se mogu prilagođavati zavisno od individualnih potreba.

“S obzirom na postojeće nedostatke koji postoje kod terapije vođenom regeneracijom tkiva, pokazala se potreba za razvojem novh vrsta membrane koje će imati osobine regeneracije slične tkivu i kostima, sa fleksibilnim prekrivačem koji može da prianja na različite beiološke površine,” izjavio je dr Alireza Mošaverinija (Dr. Alireza Moshaverinia), koautor ovog istraživanja i vanredni profesor na UCLA Stomatološkom fakultetu. “Mi smo takođe pronašli i način kako da se produži vreme delovanja lekova koji su neophodni za uspešno zarastanje rana.”

Istraživanje je započeto sa materijalima koji pomažu ćelijsku adheziju, sa premazima od polimera i polidopamina koje je odobrila Američka agencija za lekove FDA. Primenom ovih materijala omogućena je odlična adhezija u vlažnim uslovima i potpomognuta mineralizacija hidroksipatita čime se podstiče reneracija kosti. Nakom identifikovanja optimalne kombinacije za razvoj novih membrane, naučnici su metodom elktrospininga vezivali polimer sa polidopaminskim premazom.

Elektrospining je metoda u proizvodnji kojom se istovremeno velikom brzinom “zapletu” i spoje dva materijala sa pozitivnim i negativnim nabojem i od njih se napravi jedan materijal. U cilju unapređenja karakteristika površine i strukture ovih novih membrana, istraživači su koristili šablone od metala u obliku mreže, koje su uz tehniku elektrospininga omogućili pravljenje različitih modela, ili mikro-kalupa sličnih površini gaze ili keksa napolitanke.

“Pravljenjem mikro kalupa na površini membrane stvorila se mogućnost lokalizacije ćelijske adhezije i manipulacije na membranskoj strukturi,” rekao je koautor dr Pol Vajs (Dr. Paul Weiss), profesor hemije i biohemije na katedri za Nauku i tehnologiju materijala na UCLA. “Ovo nam je omogućilo da oponašamo kompleksnu strukturu parodontalnog tkiva i da nakon postavljanja ovih membrana omogućimo njihovu biološku funkciju sa obe strane membrane.”

“Dokazali smo da ovakve membrane mogu da uspore parodontalnu infekciju, podstaknu regeneraciju kosti i tkiva i da ostanu na poziciji dovoljno dugo da bi lekovi mogli da deluju,” rekao je dr Mošaverinija. “Mi smatramo da je moguća primena ove metode mnogo šira od lečenja parodontitisa, zbog podsticanja zarastanja rana i prolongiranog delovanja lekova.”

Ovo istraživanje, pod nazivom “Hierarchically patterned polydopamine-containing membranes for periodontal tissue engineering,” objavljeno je u onlajn izdanju  ACS Nano 21.marta 2019.godine.

Comments are closed here.

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International