Dental Tribune Serbia & Montenegro

Genetske promene povezane sa pojavom karcinoma kod osoba koje koriste e-cigarete

LOS ANĐELES, USA: I pored uspešnog osvajanja tržišta kao zdrave alternative upotrebi cigareta, e-cigarete ipak nisu baš bezopasne. Nedavno objavljeno istraživanje je pokazalo da postoji razlog za brigu jer se kod osoba koje koriste e-cigarete razvijaju, kao i kod osoba koje puše obične cigarete, vrlo slične promene u molekularnoj strukturi tkiva u usnoj duplji koje su povezane sa pojavom karcinoma.

U naučnom istraživanju naučnika sa Univerziteta Južne Kalifornije (USC) analizirani su geni iz oralnih epitelijalnih ćelija kod 42 osobe koje koriste e-cigarete, kod 24 pušača i kod 27 nepušača tj. osoba koje ne puše ni obične ni e-cigarete. Testirano je da li je došlo do genske alteracije, za koju se zna da može da dovede do pojave karcinoma. I kod pušača običnih i e-cigareta pronađene su abnormalne ekspresije gena, kao i druge izmene, i to kod velikog broja gena koji su u vezi sa razvojem karcinoma. Oko 26 procenata deregulisanih gena kod korisnika e-cigareta su bili identični sa izmenama koje su pronađene kod pušača običnih cigareta, a neki od izmenjenih gena koji se povezuju sa karcinomo pluća, jednjaka, bešike i jajnika, kao is a leukemijom pronađeni su samo kod osoba koje puše e-cigarete, a ne i kod običnih pušača.
“Postojeći podaci ukazuju na to da para koja se udiše prilikom pušenja e-cigareta nije obična vodena para kao što mnogi ljudi misle,” izjavio je jedan od autora ove studije dr Ahmad Besaratinia, vanredno profesor za Istraživanja u preventivnoj medicine na Keck Medicinskom fakultetu na Univerzitetu USC. “Iako je koncentracija najvećeg dela kancerogenih sastojaka kod e-cigareta puno manji nego kod običnih cigareta, ipak i dalje postoji velika opasnost od izlaganja karcinogenima.”
Dr Besaratinia je naglasio da molekularne promene pronađene u istraživanju nisu karcinom, niti su prekancerogenoza, nego se pre mogu smatrati kao upozorenje da postoji process koji potencijalno može da dovede do pojave karcinoma ukoliko se ne tretira. Nakon ovog istraživanja i rezultata do koji su došli, naučnici koji su radili ovu stidiju planiraju da je ponove na puno većem uzorku i da istraže mehanizam koji dovodi do genske deregulacije. Planirano je da se uradi još jedno paralelno istraživanje u kojem će pušači da pređu sa običnih cigareta na upotrebu e-cigareta da bi se videlo da li u tom slučaju dolazi do promena u genskoj strukturi. “Zanimljivo je da sui učesnici ovih istraživanja isto zainteresovani koliko i istraživači u rezultate jer žele da saznaju koliko su e-cigarete bezbedne za upotrebu,” rekao je dr Besaratinia.
Ovo istraživanje, pod nazivom “Deregulation of biologically significant genes and associated molecular pathways in the oral epithelium of electronic cigarette users,” objavljeno je u februaru 2019. godine u onlajn izdanju časopisa International Journal of Molecular Sciences.

Comments are closed here.

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International