Search Dental Tribune

Muškarci čine više od 60% predavača na stomatološkim konferencijama u UK

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
U Velikoj Britaniji žene čine 49,6% registrovanih stomatologa, ali su nedovoljno zastupljene u programima stomatoloških konferencija. (Fotografija: Matej Kastelic / Shutterstock)
Jeremy Booth, Dental Tribune International

By Jeremy Booth, Dental Tribune International

uto. 20 jul 2021

save

LIDS, UK: Istraživači sa Univerziteta u Lidsu i Univerziteta u Liverpulu ispitivali su rodnu ravnotežu pozvanih predavača na stomatološkim konferencijama koje su održane u Velikoj Britaniji tokom dvogodišnjeg perioda. Studija objavljena u junu otkrila je da je rodna ravnopravnost prihvatljivo uravnotežena na samo 21,4% konferencija i zaključila je da bi organizatori konferencija trebali proaktivno raditi na tome da njihovi programi postanu reprezentativniji za stomatološku radnu populaciju.

Ovo istraživanje je prvo koja je ispitalo rodnu ravnotežu na britanskim stomatološkim konferencijama i imala je dva cilja. Prvo, cilj je bio da analizira rodnu ravnotežu pozvanih predavača na konferencijama opšte i specijalističke stomatologije koje su održane u Velikoj Britaniji 2018. i 2019. Drugi cilj je bio da se razmotri kako se rodna ravnoteža pozvanih predavača odnosi u odnosu na odnos polova kod registrovanih stomatologa.

Istraživači su ispitali ukupno 25 programa stomatoloških konferencija i 14 internet domena konferencija u dvogodišnjem periodu. Za ove dvogodišnje konferencije uzeta su u obzir dva poslednje održana programa, bez obzira na godinu u kojoj su se održali. Programe su istraživačima stavila na raspolaganje specijalistička stomatološka udruženja i Britansko stomatološko udruženje (BDA), a tamo gde su spisakovi predavača bili nedostupni informacije su pronađene informacije su pronađene u javnom domenu. Izvučeni su podaci o polu pozvanog govornika, dužini prezentacije, profesionalnoj ulozi govornika, polu članova panela i polu predsedavajućih. Istraživači su se složili da bi kad bi žene činile između 40% i 60% pozvanih predavača predstavljalo rodnu ravnotežu.

Ukupno su istraživači zbrojili 352 pozvana govornika iz kombinovanih konferencijskih programa, a 39,8% je identifikovano kao žena i 60,2% je identifikovano kao muško. Utvrđeno je da je oko petine (21,4%) konferencije imalo prihvatljivu rodnu ravnotežu, prema unapred navedenim kriterijumima istraživača. Žene predavači su premašile svoje muške kolege u 21,4% konferencije, a govornici muškarci u preostalih 55,1% konferencije.

Konferencije u domenu oralne medicine i stomatologije imale su najveći udeo žena govornica (66,7%, odnosno 61,9%), a domeni sa najmanjim udelom govornica bile su ortodoncija (19,0%) i parodontologija (18,4%). Od ukupno 14 konferencije, za tri je utvrđeno da imaju prihvatljivu rodnu ravnotežu pozvanih predavača; to su bile stomatološke konferencije o javnom zdravlju (48,0% muških, 52,0% ženskih), endodontske konferencije (60,0% muških, 40,0% ženskih) i konferencije dečije stomatologijw (42,9% muških, 57,1% ženskih).

Prema podacima GDC-a iz 2020. godine, 50,4% registrovanih stomatologa u Velikoj Britaniji identifikovalo se kao žene i 49,6% kao muškarci

Od ukupnog broja pozvanih predavača u kombinovanim konferencijskim programima, 46,9% je bilo registrovano na specijalističkim listama Generalnog stomatološkog saveta (GDC), a za 38,5% specijalnih konferencija utvrđeno je da imaju prihvatljivu rodnu ravnotežu.

Specijalne konferencije o oralnoj medicini i javnom zdravlju imale su najveći udeo govornica specijalista (100%, odnosno 75%). Specijalne konferencije sa najmanjim udelom ženskih govornika specijalista bile su parodontologija, sa 10,5%, i endodoncija, na kojoj u podacima koji su bili dostupni za analizu nije bilo žena specijalista.

U raspravi o rezultatima, istraživači su istakli brojna ograničenja, poput činjenice da se studija oslanjala na binarne rodne podatke.

Autori su zaključili: „Rodna neravnoteža postoji kod govornika pozvanih da prisustvuju nedavno održanim stomatološkim konferencijama. Potrebna su dalja istraživanja kako bi se postigla pravednost u karakteristikama pozvanih predavača i utvrdilo postoji li korelacija u pogledu zastupljenosti u sastavu stomatoloških organizacionih odbora, rukovodećih i profesionalnih uloga i radne snage. “

Upućena je poruka organizatorima konferencije da treba da „teže proaktivno i prospektivno ka reprezentativnijim programima za celokupnu profesiju“.

Prema podacima GDC-a iz 2020. godine, 50,4% registrovanih stomatologa u Velikoj Britaniji identifikovalo se kao žensko, a 49,6% identifikovano kao muško.

Studija pod nazivom “Speaking up for balance: Analysis of the gender of invited speakers at UK dental conferences” objavljena je onlajn 25. juna 2021. u British Dental Journal, pre objavljivanja u štampanom izdanju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

-