Dental Tribune Serbia & Montenegro

Održiva stomatologija: Podsticanje ekološke svesti u stomatološkoj praksi

By Iveta Ramonaite, DTI
June 24, 2020

MELBURN, Australija: Sve veći broj stomatoloških stručnjaka naglašava potrebu da se krene ka ekološkoj stomatologiji kako bi se smanjio otpad, smanjilo zagađenje i sačuvala energija. Zelena stomatologija je put napred i verovatno će oblikovati budućnost oralnog zdravlja. Da bi saznali više o ovoj temi i specifičnim ciljevima održivog razvoja koji mogu umanjiti negtivan uticaj stomatoloških ordinacija na životnu sredinu, Dental Tribune International razgovarao je sa dr Robertom Panjkovim, osnivačem stomatološke ordinacije sa sedištem u Melburnu koja je nagrađivana kao „zelena ordinacija“.

Verujemo da su stomatolozima kao pružaocima zdravstvene zaštite briga o životnoj sredini veoma važna. Kada se Beaconsfield Dental preselio u nove prostorije sagrađene u 2014., održivost je bila sastavni deo dizajna naše nove ordinacije“, objasnio je Panjkov.

Stomatološka ordinacija Beaconsfield koristi biorazgradive zaštitnu opremu i plastiku, kao i ekološke hemikalije za higijenu stomatološke ordinacije koji uključuju usisavanje, čišćenje i pranje. Proizvodi za oralnu higijenu koji se koriste u praksi su održivi, a osoblje se redovno podučava minimizaciji otpada. Takođe učestvuju u čišćenju i skupljanju smeća u svojoj okolini, kako bi očistili obližnji park i okolne ulice.

Da bi njegova praksa bila održiva, Panjkov je morao da sprovede određene posebne mere koje uključuju instalaciju 126 solarnih panela koji proizvode više od 200 kWh električne energije. Prema rečima dr Panjkova, od januara 2014. do maja 2020. godine solarni paneli su proizveli više od 159 MWh električne energije, štedeći više od 200 tona ugljen-dioksida. Ova praksa je takođe instalirala solarni sistem tople vode i uštedela je preko 60.000 litara vode godišnje instaliranjem 17.000 litara rezervoara za kišnicu za zalivanje vrta i ispiranje toaleta.

„Briga o životnoj sredini je od suštinske važnosti za zdravlje“

Za upravljanje otpadom, ordinacija je kupila deset kanti za kompost, od kojih se jedna trenutno koristi za procenu da li je papirnu podlogu za autoklavne kese moguće kompostirati.

Ostale održive tehnike koje sprovodi Beaconsfield Dental uključuju sadnju autohtone jestive bašte i upotrebu energetski efikasnih uređaja i dvostruko zastakljenih prozora. Za skladištenje informacija koriste se elektronski podaci, a ne papir.

Kako je istaknuo Panjkov, stomatološke ordinacije koje čuvaju svoju okolinu od ogromne koristi su za društvo u celini. Osim što štede električnu energiju, pomažu u smanjenju dugoročnih troškova i stoga zaslužuju i lično i društveno priznanje. Ono što je još važnije, one celokupno povoljno utiču na status stomatološke profesije. „Briga o životnoj sredini je od suštinske važnosti za zdravlje. Ima smisla da čist vazduh i voda i održiv život imaju pozitivan uticaj na dobrobit celog društva“, napomenuo je Panjkov.

Kao stomatološki profesionalci možemo biti primer za zajednicu u brizi za životnu sredinu“, zaključio je. Njegova stomatološka oridnacija je dobila tri nagrade, uključujući poslovnu nagradu Casei Cardinia za održivost životne sredine tri godine zaredom.

Više informacija o ordinaciji dr Panjkova možete pronaći na sajtu https://beaconsfielddental.com.au/.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International