Dental Tribune Serbia & Montenegro

Biljna ishrana pomaže kod gingivitisa

FRAJBURG, Nemačka: Nedavno završeno istraživanje pokazalo je da biljna ishrana obogaćena omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D može da doprinese smanjenju upale gingive na prirodan način. Saglasno sa rezultatima ovog istraživanja naučnici preporučuju stomatolozima da pacijentima sa gingivitisom uz sprovođenje terapije preporučuju takav način ishrane.

U istraživanju je 30 pacijenata metodom slučajnog izbora razvrstano u eksperimentalnu i kontrolnu grupu, i kod svih je određena količina plaka na početku i na kraju istraživanja. Eksperimentalnoj grupi je preporučeno da u trajanju od 4 sedmice izmene uobičajeni način ishraneu ishranu koja sadrži male količine ugljenih hidrata i životinjskih proteina, a obogaćena omega-3 masnim kiselinama, vitaminima C i D, antioksidantima, biljnim nitratima i vlaknima. Kontrolna grupa je te 4 sedmice nastavila da se hrani na uobičajeni zapadnjački način. Svim učesnicama istraživanja rečeno je da te 4 sedmice ne koriste zubni konac i sve vrste interdentalnih četkica. Kod svih pacijenata su određeni parodontalni parametri, kao što su subgingivalni plak i gingivalno krvarenje na početku i na kraju eksperimentalnog perioda od 4 sedmice.

Rezultati istraživanja nisu pokazali značajne razlike kod količine subgingivalnog plaka, ali je kod eksperimentalne grupe došlo do značajne redukcije gingivalnog krvarenja. Kod eksperimentalne grupe je pored pozitivnog uticaja na oralno zdravlje, došlo do povećanja nivoa vitamin D i smanjenja telesne težine.

“Naše istraživanje jasno pokazuje mogućnost smanjenja gingivitisa na prirodan način - optimizacijom načina ishrane. Stomatolozi bi trebali da svojim pacijentima sa gingivitisom treba da skrenu pažnju na način ishrane i da daju jasna uputstva o tome kako bi trebali da se hrane,” izjavio je dr Johan Wölber, stomatology i asistent na Klinici za operativnu stomatologiju i parodontologiju u Centru za dentalnu medicinu Univerziteta u Frajburgu.

Ovo istraživanje, pod nazivom “The influence of an anti-inflammatory diet on gingivitis. A randomized controlled trial”, objavljeno je 2.aprila 2019. godine u onlajn izdanju Journal of Clinical Periodontology.

Comments are closed here.

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International