Dental Tribune Serbia & Montenegro

Istraživači stiču novi uvid u mineralizaciju zubne gleđi

By Dental Tribune International
January 21, 2021

ČIKAGO, SAD: Hidroksiapatit je važna komponenta tvrdih tkiva. Na primer, zubna gleđ ima najveću koncentraciju minerala. Budući da disfunkcionalna mineralizacija hidroksiapatita može dovesti do medicinskih problema poput zubnog karijesa, razumevanje puta mineralizacije hidroksiapatita je od velikog interesa. Istraživači sa Univerziteta Illinois u Čikagu sada su izvestili o novim nalazima o nukleaciji i rastu hidroksiapatita za koje se nadaju da će pomoći u razvoju novih medicinskih tretmana za zarastanje koštanih i zubnih šupljina. „Do sada ovi putevi, posebno u ranim fazama kada molekuli tek počinju da se organizuju u strukturu, nisu bili jasno shvaćeni“, rekao je koautor studije Prof. Reza Šahbazijan-Jasar, sa Odeljenja za mašinsko i industrijsko inženjerstvo Univerziteta, u univerzitetskom saopštenju za štampu.

„Do sada ovi putevi, posebno u ranim fazama kada molekuli tek počinju da se organizuju u strukturu, nisu bili jasno shvaćeni“, rekao je koautor studije Prof. Reza Šahbazijan-Jasar (Prof. Reza Shahbazian-Yassar) , sa Odeljenja za mašinsko i industrijsko inženjerstvo Univerziteta, u univerzitetskom saopštenju za štampu.

U svojim eksperimentima istraživači su snimali slike procesa mineralizacije u visokoj rezoluciji u stvarnom vremenu u modelu veštačke pljuvačke, koristeći mikrouređaj koji je omogućio upotrebu elektronske mikroskopije sa tečnim modelom. Ova metoda im je omogućila da prate hemijske reakcije u modelu na najmanjoj skali.

Šematski prikaz puteva kristalizacije hidroksiapatita. (Fotografija: He et al.)

Primetili su da se i direktne i indirektne formacije kristala hidroksiapatita mogu postići lokalnim varijacijama energetskih puteva za nukleaciju i rast. „Kontrola rastvaranja amorfnog kalcijum fosfata utiče na skupljanje kristala hidroksiapatita u veće agregate“, rekao je Prof. Šahbazijan-Jasar. Istovremena koegzistencija ovih puteva objašnjava zašto su različite grupe pokazale naizgled različite ili suprotne rezultate, nastavio je on.

Pored toga, istraživači sada razumeju kako hidroksiapatitni materijali nastaju i rastu na amorfnoj podlozi od kalcijum-fosfata. Prof. Šahbazijan-Jasar je prokomentarisao rezultate studije: „Boljim razumevanjem ovih puteva naučnici su korak bliže inženjerskim načinima za bolje lečenje zubnih bolesti i povreda kostiju - poput onih od trauma - ili sprečavanja medicinskih stanja koja se mogu razviti kod poremećaja normalnih procesa mineralizacije u telu“.

Prema Prof. Šahbazijan-Jasaru, istraživači sledeći put nameravaju da istraže kako molekularni modifikatori mogu uticati na proces biomineralizacije, što je presudno u razvoju efikasnih lekova.

Ovo naučno istraživanje pod naslovom „Revealing nanoscale mineralization pathways of hydroxyapatite using in situ liquid cell transmission electron microscopy,”  objavljeno je 18. novembra 2020. u izdanju časopisa Science Advances.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International