Dental Tribune Serbia & Montenegro

Istraživanje utvrdilo da stomatolozi često bespotrebno prepisuju antibiotike

KORVALIS, Oregon, SAD: Prepisivanje antibiotika u stomatologiji je odnedavno dovedeno pod znak pitanja. Mnogo se diskutuje i o primeni opioida i efektima koji imaju na pacijente. U nedavno objavljenom istraživanju naučnici su se posvetili antibioticima koje prepisuju stomatolozi kao preventivnu meru protiv infekcija i pronašli su da su oni bili nepotrebni u 81% slučajeva.

Proverom oko 170.000 recepata kojim su stomatolozi pacijentima prepisivali antibiotike u period od 2011. do 2015. godine naučnici su pronašli da je 90% pacijenata imalo nakon toga intervencije za koje se preporučuje antibiotska terapija pre intervencije. Međutim, u manje od 21% slučajeva su pacijenti imali kardiološke problem za koje se preporučuje antibiotska terapija prema smernicama za preventive i terapiju.

Kao deo ovog istraživanja koje su sproveli naučnici sa Oregon državnog univerziteta iz Korvalisa i Ilinois univerziteta iz Čikaga rađeno je i istraživanje o regionalnom pristupu prepisivanju antibiotika. Prema rezultatima su se antibiotici najčešće prepisivali bez potrebe i to u zapadnom delu države preko 85%, dok je u drugim delovima države Oregon bespotrebno prepisivanje antibiotika bilo između 78 i 83%.

„Stomatolozi su veoma pažljivi prilikom izrade plana terapije za svoje pacijente i mnogo faktora utiče na to šta stomatolog preporučuje pacijentu pre početka terapije, ali ovo istraživanje pokazuje da je neophodno da se preispita stav stomatologa po pitanju preventivnog ordiniranja antibiotika“, rekla je dr Suzan Roven (Dr Susan Rowan) sa Univerziteta Ilinois iz Čikaga. U SAD-u je 10% ukupno prepisanih antibiotika ordinirano od stomatologa i istraživači naglašavaju da veruju da su rezultati njihovog istraživanja ohrabrenje za stomatologe da razmisle o neophodnosti antibiotske terapije pre nego što ih prepišu pacijentu.

Ovo istraživanje, pod nazivom Assessment of the appropriateness of antibiotic prescriptions for infection prophylaxis before dental procedures, 2011 to 2015, objavljeno je maja 2019. godine u izdanju JAMA Network Open.

Comments are closed here.

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International