Dental Tribune Serbia & Montenegro

Ivoclar Vivadent: O dentalnoj keramici na prvom međunarodnom ekspertskom simpozijumu

By Danijel Cimerman (Daniel Zimmermann), DTI
November 07, 2012

Berlin, Nemačka: Keramika koja se koristi pri restauraciji zuba znatno je poboljšana u poslednjih dvadeset godina. Pregled najnovijih materijala i njihovih kliničkih primena predstavljen je u septembru na međunarodnom simpozijumu, koji je organizovao proizvođač stomatoloških materijala Ivoclar Vivadent u glavnom gradu Nemačke Berlinu.

Kreatori javnog mnenja i ugledni specijalisti iz celog sveta prisustvovali su jednodnevnom događaju koji je, po prvi put u ovakvoj formi, održala specijalizovana kompanija iz Lihtenštajna. Pod naslovnom temom ,,Restauracija bazirana na bezmetalnoj keramici nasuprot estetskoj stomatologiji oslonjenoj na implantate“, Ivoclar Vivadent predstavio je rezultate kliničkih studija i iskustva iz prakse u ordinacijama, pokazavši savremene načine primene i potencijal restorativnih tehnika izrade nadoknada primenom Ivoclar Vivadent IPS e.max bezmetalnog keramičkog sistema.
Predstavljen tržištu pre više od deset godina, sistem obuhvata širok spektar indikacija, od tankih faseta, koje se koriste za pojedinačne restauracije, preko krunica, do mostova širokog raspona. Prema rečima Jozefa Rihtera, direktora prodaje Ivoclar Vivadenta, sistem je trenutno dostupan kao litijum-disilikat i cirkonijum-oksid, a može se koristiti za tehniku presovanja, kao i za CAD/CAM tehnike izrade nadoknada.
Prezentaciji je prethodio okrugli sto kojem su, pored ostalih stručnjaka, prisustvovali dr Kristijan Koučman iz Brazila i američki protetičar dr Kenet A. Malament. U okviru okruglog stola diskutovalo se o različitim indikacijama i dugoročnim rezultatima upotrebe bezmetalne keramike. Posebna pažnja bila je posvećena izboru materijala i većina učesnika složila se sa time da upravo materijal ima značajan uticaj na klinički uspeh. Dr Manfred Kern iz Nemačke, na primer, predstavio je novu studiju sprovedenu na pacijentima u Nemačkoj, koja je pokazala da su uporedive stope uspešnosti trostruke fiksne dentalne nadoknade napravljene od e.max monolitnog litijum-disilikata, odnosno od konvencionalnih metal-keramičkih materijala. Slične rezultate istraživanja, koja se tiču materijala, predstavio je profesor Van P. Tompson sa odeljenja za Studije biomaterijala i biomimetike njujorškog univerziteta New York University.
,,Ako ne znamo kako da izaberemo pravi materijal, teško ćemo postići bilo kakav uspeh“, istakao je profesor Nican Bićaćo, načelnik Centra za estetsku stomatologiju „Ronald E. Goldštajn“ u Jerusalimu u Izraelu, koji je govorio o parametrima za trajne i estetski zadovoljavajuće nadoknade sa kombinovanim sistemom pričvršćenja.
Među ostalim temama našli su se i planiranje tretmana za kompleksne implant-protetske nadoknade, kao i načini prezentacije plana lečenja pacijentima. Takođe, dr Jukio Kusama iz Tokija predstavio je novi dizajn nosača od litijum-disilikatne keramike za tehniku presovanja, za koju se smatra da predstavlja savršenu kombinaciju biološke funkcionalnosti i unapređene estetike.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International