Dental Tribune Serbia & Montenegro

Mešavina cink-oksida i propolisa pokazuje obećavajuće rezultate

By Dental Tribune International
July 20, 2020

ANDRA PRADEŠ, Indija: Uspeh pulpektomije zavisi od eliminacije bakterija iz kanala korena zuba. Istraživači su sada eksperimentisali sa novom mešavinom koja se sastoji od propolisa, prirodnog proizvoda sa dokazanim antibakterijskim i protivupalnim svojstvima, i praška cink-oksida kao materijala za punjenje kanala korena mlečnih zuba.

U istraživanju je procenjivana klinička efikasnost smeše cink-oksida i propolisa i upoređena sa eugenol-cink-oksidom (ZOE) kao materijalom za punjenje kanala korena mlečnih nevitalnih molara. Zbog toga je 40 mlečnih kutnjaka kod dece uzrasta od 4 do 8 godina kojima je bila indikovana pulpektomija nasumično podeljeno u dve grupe prema korišćenom materijalu obturacije: smeša cink- oksida i propolisa i ZOE (kontrolna grupa). Svi zubi tretirani pulpektomijom definitivno su restauriranii krunicama od nerđajućeg čelika, a deca su kontrolisana nakon 6, 12 i 24 meseca radi postoperativne kliničke i radiografske procene.

Utvrđeno je da je ukupna stopa uspeha pulpektomija sa smešom cink-oksida i propolisa 95% i ZOE 70%. Mešavina cink-oksida i propolisa pokazala je stopu uspeha od 100% tokom praćenja od 6 meseci i 95% kod praćenja od 12 i 24 meseca, dok je ZOE pokazao 80% uspešnosti nakon 6 i 12 meseci, i smanjio se na 70% tokom praćenja od 24 meseca.

Autor studije dr Kakarla Sri Roja Ramia, sa Klinike za pedodonciju i preventivnu stomatologiju na Stomatološkom fakultetu Vishnu u Andra Pradešu, za Dental Tribune International je objasnio zašto je sprovela ovo istraživanje: „Propolis ima antibakterijska i protivupalna svojstva - faktori koji su neophodni za materijal za punjenje kanalakorena mlečnog zuba - i to mi je dalo ideju. ZOE je uspešan materijal za punjenje korenskih kanala na više načina, ali eugenol ima neke nedostatke. “ Ovi nedostaci mogu da uključuju malu čvrstoću, nisku otpornost na abraziju i visoku rastvorljivost.

Dr Roja Ramia je dodala da su nalazi ovog naučnog istraživanja u skladu sa njenim početnim očekivanjima. Međutim, potrebna su dodatna klinička ispitivanja kako bi se potvrdila uspešnost koju je postigla novom mešavinom materijala.

Ovo naučno istraživanje, pod nazivom “In vivo evaluation of zinc oxide-propolis mixture as root canal filling material in the primary molars: A 24-month follow-up randomized controlled trial”, objavljeno je u izdanju za april-juni 2020. godine u časopisu Journal of Indian Society of Pedodontics and Preventive Dentistry.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International